Tổng số lượng truy cập
321325
Số người online
16
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ XD mô hình chăn nuôi dê sinh sản và dê thịt lai bách thảo tại xã Hòa Long -TX.Bà Rịa
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Phòng Kinh tế TX Bà Rịa
Chủ nhiệm nhiệm vụ Nguyễn Tuấn Anh
Tham gia chính
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Nông nghiệp
Kinh phí thực hiện
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 319 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang