Tổng số lượng truy cập
321328
Số người online
14
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ DA.: Triển khai nhân rộng mô hình chống sét tại huyện Xuyên Mộc, Đất Đỏ, tỉnh BR-VT
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KHCN
Chủ nhiệm nhiệm vụ TS. Nguyễn Xuân Anh
Tham gia chính
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ
Kinh phí thực hiện
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 358 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang