Tổng số lượng truy cập
147676
Số người online
7
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Nâng cấp và phát triển hệ thống điện mặt trời tại Côn Đảo (các trạm Kiểm lâm thuộc Vườn Quốc gia Côn Đảo và Trạm Biên phòng Hòn Cau)
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ KHCN
Chủ nhiệm nhiệm vụ Trần Duy Tâm Thanh
Tham gia chính

  • CN. Đỗ Hữu Hiền
  • KS. Cao Phước Lộc
  • KS. Trần Ngọc Vương
  • KS. Nguyễn Xuân Trường

Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ
Kinh phí thực hiện 460.591.000 VNĐ
Kết quả thực hiện (tóm tắt)

  • - Khảo sát, đánh giá hiện trạng tại các Trạm điện mặt trời triển khai giai đoạn 1993- 1995 tại huyện Côn Đảo.
  • - Nghiên cứu, đưa ra phương pháp tính gần đúng công suất danh định của hệ thống điện mặt trời.
  • - Thiết kế và xây dựng hoàn chỉnh 9 Trạm điện mặt trời tạo ra dòng điện phục vụ sinh hoạt, chiếu sáng và thông tin liên lạc.

Thời gian thực hiện 12 tháng (11/2006 - 11/2007)
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 144 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang