Tổng số lượng truy cập
170405
Số người online
8
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Xây dựng mô hình trình diễn nuôi dê bách thảo tại huyện Đất đỏ
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Phòng Kinh tế H.Đất Đỏ
Chủ nhiệm nhiệm vụ Nguyễn Tài Thắng
Tham gia chính
Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Nông nghiệp
Kinh phí thực hiện
Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Thời gian thực hiện
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 232 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang