Tổng số lượng truy cập
321352
Số người online
21
Thông tin nhiệm vụ
Tên nhiệm vụ Nghiên cứu phát triển loại hình du lịch MICE tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Cấp quản lý Cấp tỉnh
Tổ chức chủ trì Trường Trung học nghiệp vụ du lịch Vũng Tàu
Chủ nhiệm nhiệm vụ TS. Phùng Đức Vinh
Tham gia chính

  • PGS.TS Phạm Trung Lương
  • CN.Lê Hoàng Yến
  • CN.Hồ Lý Long
  • ThS. Nguyễn Đình Bảo-Trường
  • CN. Đinh Bích Diệp

Mục tiêu nhiệm vụ
Lĩnh vực Khoa học Xã hội
Kinh phí thực hiện 171.800.000 VNĐ
Kết quả thực hiện (tóm tắt)

- Đề tài trình bày tổng quan về loại hình du lịch MICE ,những điều kiện cơ bản để kinh doanh du lịch MICE, tình hình phát triển du lịch MICE trên thế giới,trong khu vực, ở Việt Nam nói chung và trong tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nói riêng.Với tinh BR-VT du lịch MICE còn nhỏ, yếu, chưa xứng tầm với tiềm năng du lịch MICE của địa phương.

- Đề tài cũng nêu những thuận lợi và hạn chế đối với sự phát triển loại hình du lịch MICE ở BR-VT. Căn cứ vào các tiêu chuẩn chung,đề tài khẳng định với vị trí thuận lợi, tiềm năng kinh tế mạnh, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch, cảnh quan thiên nhiên đẹp và bề dày lịch sử, văn hóa sẽ cho phép BR-VT phát triển nhanh, mạnh loại hình du lịch MICE. Trong tương lai không xa, BR-VT sẽ là một trung tâm du lịch nói chung và trung tâm du lịch MICE nói riêng của quốc gia và Ị khu vực .

- Qua khảo sát thực tế, đề tài đã có những kiến nghị cụ thể nhằm kinh doanh có hiệu quả loại hình du lịch MICE ở 2 khách sạn thuộc thành phố Vũng Tàu.

- Đề tài cũng phân chia và xây dựng mô hình kinh doanh hiệu quả cho 2 khu vực: khu vực đô thị và khu vực ngoài đô thị trong tỉnh BR-VT. Ở khu vực đô thị có thể phát triển đầy đủ các loại hình MICE, còn ở khu vực ngoài đô thị(chủ yếu vùng ven biển) thế mạnh là du lịch loại hình du lịch MICE khuyến mại, nghỉ dưỡng và hội nghị, hội thảo.

- Đề tài cũng phân chia kinh doanh du lịch MICE ra thành 2 giai đoạn: từ nay đến năm 2015 và sau năm 2015. Giai đoạn từ nay đến năm 2015, quy mô kinh doanh MICE nhỏ và vừa (với hội nghị, hội thảo nên tổ chức dưới 300 khách MICE) và đặc biệt chú ý liên kết đón khách MICE tổ chức ở các địa phương xung quanh về du lịch tham quan, nghỉ dưỡng ở BR-VT. Sau năm 2015, nếu đầu tư tốt thì BR-VT sẽ kinh doanh MICE ở quy mô lớn,có thể trở thành một trong những trung tâm MICE của khu vực ASEAN và trong nước.

- Cuối cùng, tác giả đã có những đề xuất, giải pháp và những kiến nghị cụ thể đối với lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo ngành du lịch và các doanh nghiệp du lịch nên đầu tư đồng bộ cả về đào tạo nguồn nhân lực,cơ sở hạ tầng cùng trang thiết bị kỹ thuật để phát triển bển vững loại hình du lịch MICE tại tỉnh BR-VT.

Thời gian thực hiện 15 tháng (10/2006 - 12/2007)
Tài liệu đính kèm
Số lượt đọc: 460 Lượt tải file: 0 Về trang trước Về đầu trang