Tăng kiểm tra, giám sát để ngăn ngừa đảng viên vi phạm
13/02/2017

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, trong năm 2016, các cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp đã tiến hành nhiều cuộc kiểm tra, giám sát đối với tổ chức Đảng và đảng viên, qua đó kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn những đảng viên có dấu hiệu vi phạm.

SỐ LƯỢNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT TĂNG

Đồng chí Lê Thị Kim Thu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy cho biết, trong năm 2016, UBKT các cấp đã tiến hành kiểm tra 121 đảng viên có dấu hiệu vi phạm (tăng 8% so với năm 2015), trong đó có 61 đảng viên là cấp ủy viên các cấp (gồm: 6 Huyện ủy viên và tương đương, 19 Đảng ủy viên và 36 Chi ủy viên). Qua kiểm tra, UBKT các cấp kết luận 58 đảng viên có vi phạm, trong đó 32 đảng viên bị kỷ luật. Thực hiện giám sát chuyên đề, UBKT các cấp đã tiến hành giám sát 650 đảng viên (tăng 71% so với năm 2015), trong đó 288 đảng viên là cấp ủy viên các cấp (gồm: 2 Tỉnh ủy viên, 20 Huyện ủy viên và tương đương, 60 Đảng ủy viên và 206 Chi ủy viên). Nội dung giám sát gồm: việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của cấp ủy cấp trên và cấp mình. Qua giám sát, đã phát hiện 18 đảng viên có dấu hiệu vi phạm, đã chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 8 đảng viên, số còn lại đã chỉ đạo, kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Theo đồng chí Huỳnh Bách Chiến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Xuyên Mộc, công tác kiểm tra, giám sát đã giúp các cấp ủy đánh giá đúng tình hình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương; làm rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân cấp ủy viên, cán bộ chủ chốt, nhất là những nơi có vấn đề nổi cộm; kịp thời phát hiện, nhắc nhở, chấn chỉnh, ngăn ngừa các biểu hiện sai phạm đối với tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên, góp phần tích cực vào việc thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong nội bộ Đảng.

CHỦ ĐỘNG PHÁT HIỆN DẤU HIỆU VI PHẠM

Theo đồng chí Ngô Duy Luận, Chủ nhiệm UBKT Thành ủy Bà Rịa, có nhiều nguyên nhân dẫn đến đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng và pháp luật Nhà nước. Đó là, công tác quản lý, giáo dục đảng viên của một vài tổ chức Đảng chưa chặt chẽ, thiếu sâu sát, từ đó ý thức chấp hành chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước của đảng viên chưa cao; chưa chủ động phát hiện dấu hiệu vi phạm và tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm từ khi sự việc mới manh nha, để đảng viên vi phạm rõ ràng, gây dư luận xấu rồi mới tiến hành kiểm tra thì lúc đó đã vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật; một bộ phận đảng viên ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện kém, chưa nhận thức sâu sắc về vai trò, trách nhiệm của bản thân là một đảng viên. Do đó, các cấp ủy, UBKT và người đứng đầu cấp ủy phải nâng cao hơn nữa nhận thức của mình về công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt là công tác kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới, đảng viên có dấu hiệu vi phạm; đồng thời thường xuyên tuyên truyền, giáo dục bản lĩnh chính trị, ý thức tự giác chấp hành nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết, mục tiêu cho cả nhiệm kỳ 2015-2020 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI đề ra cho công tác kiểm tra, giám sát là: Tăng từ 10-20% số lượng các cuộc kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp, xử lý đạt 100% số vụ được phát hiện khi tiến hành kiểm tra. Quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát phải xác định rõ đối tượng, nội dung, có trọng tâm, trọng điểm, phương pháp thực hiện phải theo nguyên tắc dân chủ, minh bạch, công khai, khơi dậy tinh thần tự giác của tổ chức Đảng và đảng viên, phát huy vai trò xây dựng Đảng của quần chúng. UBKT các cấp cần tăng cường công tác nắm bắt tình hình tổ chức Đảng, đảng viên, làm cơ sở cho việc thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; chú trọng đi cơ sở để kịp thời hướng dẫn nghiệp vụ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện; thường xuyên củng cố kiện toàn bộ máy tổ chức UBKT từ tỉnh đến cơ sở, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kiểm tra có đủ phẩm chất, năng lực, bản lĩnh chính trị, tinh thông nghiệp vụ, khách quan, công tâm... đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.


Số lượt đọc: 1108 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác