Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn xã Tân Hải năm 2020
10/03/2020
Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn xã Tân Hải năm 2020

Xem chi tiết văn bản tại đây


Số lượt đọc: 659 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác