Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng an ninh 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuổi năm 2020
17/09/2020
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng an ninh 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuổi năm 2020

Xem chi tiết văn bản tại đây


Số lượt đọc: 510 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác