Thông báo danh mục các thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND xã Tân Hải
29/10/2020
Thông báo danh mục các thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND xã Tân Hải

Xem chi tiết văn bản tại đây


Số lượt đọc: 928 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác