Thông báo kết luận về kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm tra công vụ đối với một số cán bộ, công chức xã năm 2020
29/10/2020
Thông báo kết luận về kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm tra công vụ đối với một số cán bộ, công chức xã năm 2020

Xem chi tiết văn bản tại đây


Số lượt đọc: 874 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác