Thông báo của UBND xã Tân Hải về việc áp dụng quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC các lĩnh vực tài nguyên và môi truwòng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã Tân Hải
01/04/2020
Thông báo của UBND xã Tân Hải về việc áp dụng quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC các lĩnh vực tài nguyên và môi truwòng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã Tân Hải

Xem chi tiết văn bản tại đây


Số lượt đọc: 893 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác