Công văn của UBND xã Tân Hải về việc thực hiện thông báo kết luận 281/TB-UBND ngày 16/3/2020 của UBND thị xã Phú Mỹ tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 thị xã Phú Mỹ
20/03/2020
Công văn của UBND xã Tân Hải về việc thực hiện thông báo kết luận 281/TB-UBND ngày 16/3/2020 của UBND thị xã Phú Mỹ tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 thị xã Phú Mỹ

Xem chi tiết văn bản tại đây


Số lượt đọc: 653 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác