Số/Ký hiệu Trích yếu nội dung Ngày ban hành Tải văn bản
161/2018/NĐ-CP Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập 29/11/2018 Tải văn bản
160/2018/NĐ-CP Nghị định số 160/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai 29/11/2018 Tải văn bản
01/2018/TT-VPCP Thông tư số 01/2018/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính 23/11/2018 Tải văn bản
69/2018/QH14 Nghị quyết số 69/2018/QH14 của Quốc hội : Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 23/11/2018 Tải văn bản
74/2018/QH14 Nghị quyết số 74/2018/QH14 của Quốc hội : Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV 20/11/2018 Tải văn bản
153/2018/NĐ-CP Nghị định số 153/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng 08/11/2018 Tải văn bản
149/2018/NĐ-CP Nghị định số 149/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ Luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc 07/11/2018 Tải văn bản
122/2018/NĐ-CP Nghị định số 122/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về xét tặng danh hiệu "Gia đình văn hóa"; "Thôn văn hóa", "Làng văn hóa", "Ấp văn hóa", "Bản văn hóa", "Tổ dân phố văn hóa" 05/11/2018 Tải văn bản
146/2018/NĐ-CP Nghị định số 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế 17/10/2018 Tải văn bản
145/2018/NĐ-CP Nghị định số 145/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021 16/10/2018 Tải văn bản
13-NQ/TU Nghị quyết về truyền thông tỉnh BR-VT giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn đến năm 2025. 16/10/2018 Tải văn bản
148/2018/TT-BQP Thông tư số 148/2018/TT-BQP của Bộ Quốc phòng : Quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ 04/10/2018 Tải văn bản
115/2018/NĐ-CP Nghị định số 115/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm 04/09/2018 Tải văn bản
111/2018/NĐ-CP Nghị định số 111/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương 31/08/2018 Tải văn bản
21/2018/TT-BGD Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học 24/08/2018 Tải văn bản