Thu nhập tiền triệu mỗi ngày từ trồng măng tây

(04/08/2020)
Chuyển đổi từ trồng rau màu sang trồng măng tây trên diện tích 7.000m2, gia đình chị Lương Thị Cẩm, ấp Mỹ Hòa, xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ thu về khoảng 2 triệu đồng/ngày.