Nhìn lại 5 năm thực hiện phong trào thi đua yêu nước của Hội LHPN xã
15/01/2021
(Các chi hội ký kết giao ước thi đua)

Nhìn lại chặng đường thực hiện phong trào thi đua yêu nước 05 năm qua, với sự quyết tâm và nổ lực rất lớn của BCH và hội viên, phụ nữ trong xã, đã tổ chức thực hiện quan điểm, tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua" và trong phong trào phụ nữ, hoạt động Hội. Hội LHPN xã đã có nhiều đổi mới trong triển khai tổ chức thực hiện mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động đến các các chi, tổ hội, tạo động lực thúc đẩy phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo trong lao động sản xuất, học tập, công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Hội và góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Các nội dung của phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới”, phong trào phụ nữ cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” qua các chuyên đề hàng năm và việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ””, các cuộc vận động “rèn luyện phẩm chất đạo đức phụ nữ: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, phong trào phụ nữ tham gia khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp, phụ nữ thích ứng với biến đổi khí hậu, … được Hội cụ thể hóa bằng những hành động việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả góp phần làm chuyển biến về nhận thức và hành động của cán bộ Hội, hội viên, phụ nữ. Qua đó, thể hiện rõ nét vai trò lãnh đạo, của Hội trong quá trình thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động và nhiệm vụ Hội trên từng lĩnh vực tại địa phương.

- Về thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúcgắn với việc triển khai thực hiện chủ đề từng năm của TW Hội phát động; lồng ghép với các phong trào thi đua của địa phương. Hội đã thực hiện với phương châm “Nơi nào có PN nơi đó có hoạt động Hội”, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của phụ nữ như: Tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống phụ nữ Việt Nam; các hoạt động bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho phụ nữ; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ, nhất là phụ nữ nghèo, đơn thân, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn…. Tích cực thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với giáo dục rèn luyện phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảng đang, cụ thể hóa thành nhiều phong trào thi đua: “Phụ nữ khởi nghiệp”, “Phụ nữ làm kinh tế giỏi”,“Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ thoát nghèo bền vững”, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, từ thiện xã hội,... Hình thức thi đua được Hội chú trọng đổi mới, đa dạng phù hợp với từng nhóm đối tượng. Triển khai thực hiện có sáng tạo, linh hoạt, thu hút 3.569 lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia, qua phát động có 1.254 lượt người đăng ký thực hiện. Từ những hành động, việc làm trên, Hội đã biểu dương, điển hình 28 gương tập thể, 56 cá nhân thực hiện tốt phong trào.

- Về thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”: Quán triệt Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Quyết định 290-QĐ/TW ngày 25/02/2010 của Bộ Chính trị (khóa X) ban hành quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; 5 năm qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được Hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động 859 lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia thực hiện các mô hình trên các lĩnh vực. Phát động 100%  chi hội Hội thực hiện đăng ký 08  mô hình thực hiện có hiệu quả, góp phần tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Qua đó, biểu dương 89 gương tập thể, cá nhân thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”, trong đó nổi bật là các mô hình: Tổ phụ nữ thu gom phế liệu gay quỹ giúp phụ nữ nghèo, khó khăn, Chuyển giao vật dụng giúp phụ nữ nghèo, Hũ gão tình thương…

Về thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị: Hội tập trung tuyên truyền, phát động đến 1.125 lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ thực hiện gắn với việc phát động thực hiện các chuyên đề hàng năm. Hình thức triển khai thông qua các buổi họp, sinh hoạt chi, tổ Hội, tổ chức nói chuyện chuyên đề, Hội thi, hái hoa dân chủ,hội thi kể chuyện kể về Bác…Hội có những cách làm sáng tạo, phù hợp, biết cụ thể nội dung các công việc phải làm, lồng ghép với các phong trào, các cuộc vận động, tạo ra nhiều phong trào, mô hình hay, hiệu quả thiết thực, lan tỏa, tiêu biểu như: Phong trào tổ phụ nữ tiết kiệm điện,  phong trào rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ, phong trào nuôi heo đất khuyến học, tiếp bước cho em đến trường,...          

- Về thực hiện phong trào thi đua “Cả nước tham gia xây dựng nông thôn mới” gắn với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”: bằng nhiều hình thức như: Vận động hội viên, tham gia ngày chủ nhật tình nguyện quét dọn, xây hố xí hợp vệ sinhvà gắn bóng đèn trước ngõ, tuyến đường phụ nữ tự quản, phụ nữ hạn chế sử dụng túi ni lông và sản phẩm nhựa dùng một lần, có 256 thành viên tham gia, củng cố nâng chất 05 CLB, xây dựng gia đình hạnh phúc với 289 thành viên.  CLB phòng chống TNXH có 268 thành viên.. Qua đó, biểu dương 10 gương tập thể, 20 cá nhân thực hiện tốt phong trào thi đua và các cuộc vận động.    

- Về thực hiện cuộc vận động “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”: Tổ chức nhiều hoạt động như: Nhân đạo từ thiện, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững,, duy trì 01 tủ quần áo từ thiện giúp cho trên 56 lượt phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, vận động góp trên  2.000 kg gạo hỗ trợ bếp ăn từ thiện bệnh viện, phát cơm từ thiện cho bệnh nhân nghèo; xây mới và sửa chữa 04 mái ấm tình thương; cấp 150 suất học bổng cho học sinh nghèo, tặng quà, cặp tập, viết, xa đạp,… cho học sinh nghèo, tổng trị giá trên 190 triệu đồng. hỗ trợ phụ nữ bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.

- Về hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường: Toàn xã có 145 PN nghèo, trong đó có 18 phụ nữ nghèo làm chủ hộ. Hàng năm, phát động mỗi chi Hội giúp ít nhất 01 hộ hội viên, phụ nữ thoát nghèo, được các chi Hội hưởng ứng thực hiện tốt. Phối hợp với NHCSXH hỗ trợ trên 10 tỷ, giúp trên hộ vay; thành lập 01 HTX có 15 thành viên tham gia.Tranh thủ hoạt động Đề án 938, Đề án 939, hội tổ chức các hoạt động 938 như hội thi “ An toàn cho phụ nữ và trẻ em”; mở các lớp hội thảo, nói chuyện chuyên đề luật pháp chính sách cho phụ nữ, chăm sóc sức khỏe tuổi vị thành niên , sức khỏe tuổi trung niên...

Để tiếp tục kế thừa những kết quả đạt được trong 5 năm qua, phát huy mạnh mẽ tinh thần chủ động, đổi mới, sáng tạo, Hội và mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ trao dồi học tập, thấm nhuần lời dạy của Bác "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua". Tăng cường công tác phối kết hợp các ban, ngành, đoàn thể, và chủ đề phát động năm 2020“An toàn cho phụ nữ và trẻ em” với quyết tâm hành động “Mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ mỗi tuần một hành động thiết thực vì sự an toàn của phụ nữ và trẻ em”, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tập trung năng lực, trí tuệ, ra sức thi đua lập thành tích cao nhất. Thường xuyên hướng dẫn các chi Hội và cán bộ, hội viên, phụ nữ tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua do Hội cấp trên và địa phương phát động. Tập trung nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước.…góp phần thực hiện thắng lợi các nội dung phát động thi đua 5 năm tới./.

 Võ Thị Hồng Thắng – CT. Hội LHPN


Số lượt đọc: 915 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác