Tổ chức truyền thông giáo dục pháp luật về thực hiện quyền trẻ em năm 2020
14/12/2020
(Toàn cảnh buổi truyền thông)

Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em là một trong những truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, trẻ em luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, gia đình và toàn xã hội.

Nhằm phổ biến chính sách trợ giúp xã hội đối với trẻ em cho người dân; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và gia đình trong việc chăm sóc và bảo vệ trẻ em; góp phần tạo môi trường và điều kiện tốt nhất giúp trẻ em phát triển toàn diện.

Sáng ngày 09/11/2020, UBND xã Tân Hưng phối hợp Trung tâm Công tác xã hội truyền thông tỉnh tổ chức truyền thông giáo dục pháp luật về thực hiện quyền trẻ em năm 2020 cho hơn 50 phụ huynh có con em từ 0 đến 16 tuổi.

Qua buổi truyền thông giúp cho người dân hiểu rõ hơn về thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em, đặc biệt là phòng, chống bạo lực, xâm hại, bóc lột trẻ em và phòng chống tai nạn thương tích trẻ em.

Dương Thị Minh Thùy – CB. Tuyên giáo Đảng ủy

 


Số lượt đọc: 866 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác