Triển khai các mô hình trong thủ tục hành chính
23/09/2020
(Tờ rơi tuyên truyền dịch vụ công CCHC)

Để nhân rộng các mô hình sáng kiến, cách làm hay trong công tác cải cách hành chính, giúp công dân tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại, nâng cao tính phục vụ trong giao dịch hành chính với người dân trên địa bàn xã.

Ngày 28/7/2020 UBND xã xây dựng kế hoạch “ngày không hẹn” vào thứ hai hàng tuần đối với một số thủ tục thuộc lĩnh vực hộ tịch gồm: đăng ký khai sinh, đăng ký khai tử, đăng ký kết hôn, Chứng Thực Chứng Thực, cấp bản sao trích lục theo Quyết định số 318/QĐ-UBND ngày 15/02/2017 và quyết định 3178/QĐ-UBND ngày 06/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về việc công bố thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Quyết định số 628/QĐ-UBND ngày 20/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về chứng thực đúng theo luật định; hồ sơ thông thường. Để giúp người dân giải quyết nhanh, trả kết quả trong ngày không hẹn người dân, thời gian bắt đầu là ngày 03/8/2020.

Đồng thời còn phát tờ rơi tuyên truyền dịch vụ công cải cách hành chính trên địa bàn xã để người dân nắm bắt thông tin khi liên hệ giải quyết các hồ sơ cá nhân.

Phạm Thị Ngọc Bình – CC. Văn phòng – Thống kê


Số lượt đọc: 518 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác