Ra mắt mô hình “Địa chỉ tin cậy - Nhà tạm lánh” tại cộng đồng
22/09/2020
(Hình ảnh: Bà Trương Thị Ánh Ngà – ĐD Sở LĐTB & XH tỉnh BR-VT phát biểu trong Lễ ra mắt)

Căn cứ Quyết định số 238/QĐ-SLĐTBXH  ngày 17/3/2020 của Sở LĐTB & XH tỉnh BR-VT về việc lựa chọn xã Tân Hưng - thành phố Bà Rịa triển khai thí điểm mô hình “Địa chỉ tin cậy - nhà tạm lánh” tại cộng đồng giai đoạn 2019-2020. Chiều 17/9, UBND xã Tân Hưng long trọng tổ chức Lễ ra mắt mô hình “Địa chỉ tin cậy - nhà tạm lánh” tại cộng đồng trên địa bàn xã Tân Hưng tại Hội trường UBND xã.

Mô hình “Địa chỉ tin cậy - Nhà tạm lánh” tại cộng đồng được đặt tại Trạm Y tế xã Tân Hưng. Ban quản lý mô hình có 09 thành viên. “Địa chỉ tin cậy - Nhà tạm lánh” có chức năng tiếp nhận, bố trí nơi tạm lánh, chỗ ở tạm thời nhằm cách ly và bảo vệ nạn nhân khỏi đối tượng gây bạo lực; Sơ cứu ban đầu cho nạn nhân bị thương tích nhẹ; Tư vấn, phục hồi tâm lý cho nạn nhân bị bạo lực trên cơ sở giới; Tư vấn, có biện pháp can thiệp, xử lý đối với đối tượng gây bạo lực; Hỗ trợ kịp thời nạn nhân bị bạo lực tiếp cận với dịch vụ phòng, tránh bạo lực, dịch vụ y tế, vui chơi giải trí và phúc lợi xã hội khác để hòa nhập cộng đồng; Tổ chức tuyên truyền pháp luật về bình đẳng giới và kỹ năng để phòng tránh bạo lực trên cơ sở giới.

“Địa chỉ tin cậy - Nhà tạm lánh” tại cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong hỗ trợ nạn nhân, từng bước nâng cao cách phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tại cộng đồng.

Sau đây là số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận các trường hợp bạo lực gia đình của UBND xã Tân Hưng:

  • Số điện thoại Trạm Y tế xã  :         02543.731418
  • Số điện thoại Công An xã    :         02548.732498

 

Hà Hương – TTVH,TT-HTCĐ xã

 


Số lượt đọc: 904 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác