Xây dựng kho, nhà xưởng liên kết sản xuất, tiêu thụ nông nghiệp được hỗ trợ tới 5 tỷ đồng
28/12/2020

Đây là một trong những nội dung tại Nghị quyết số 21/2020/NQ/HĐND của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích, phát triển, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Nghị quyết này thông qua nhiều nội dung hỗ trợ với các dự án liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp như: chi phí tư vấn xây dựng liên kết, nghiên cứu xây dựng hợp đồng liên kết, dự án liên kết; hỗ trợ vốn đầu tư máy móc, trang thiết bị phục vụ sản xuất, sơ chế, bảo quản, chế biến; hỗ trợ xây dựng các cơ sở hạ tầng. Riêng với việc xây dựng nhà xưởng, bến bãi, kho... mức hỗ trợ không quá 5 tỷ đồng/dự án.

Riêng huyện Côn Đảo và các xã có thôn đặc biệt khó khăn theo quy định tại Quyết định 1010/QĐ-TTg sẽ được hỗ trợ 100% kinh phí với mức không quá 2 tỷ đồng/dự án. Ngoài ra, hỗ trợ 40% chi phí (không quá 300 triệu đồng/dự án) khi áp dụng quy trình kỹ thuật và quản lý đồng bộ theo chuỗi, thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP).

PHÚC HIẾU


Số lượt đọc: 1067 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác