Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ VI Ban chấp hành TW Đảng (khóa XII)
05/10/2018
Ngày 18-19/01/2018, Đảng ủy xã Tân Hưng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) đến toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ; Cán bộ, công chức xã, viên chức các trường học, cán bộ UBMTTQ và BCH các đoàn thể xã.

Đồng chí Nguyễn Nhật Thiên Lâm - Bí thư Đảng ủy xã đã quán triệt, triển khai những nội dung cơ bản trong Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017  về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chứcquản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 25/10/2017  về “Công tác dân số trong tình hình mới”.

Qua hội nghị giúp cho đảng viên trong Đảng bộ; Cán bộ, công chức xã, viên chức các trường học, cán bộ UBMTTQ và BCH các đoàn thể xã nắm vững mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, những nội dung cốt lõi của Nghị quyết Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII), đồng thời đề ra các giải pháp phù hợp để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết tại địa phương.

Kết thúc buổi Hội nghị đ/c Nguyễn Nhật Thiên Lâm - Bí thư Đảng ủy xã đã quán triệt về tinh thần trách nhiệm, tính nghiêm túc của cá nhân trong việc nắm vững, hiểu rõ và có nghiên cứu nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) bằng hình thức viết thu hoạch cá nhân về kết quả học Nghị quyết, thể hiện nhận thức cá nhân về thực trạng, những điểm mới, thời cơ thách thức, mục tiêu, giải pháp của từng Nghị quyết. Đặc biệt là đề xuất những giải pháp để tổ chức có hiệu quả nội dung Nghị quyết ở ngành, địa phương, đơn vị và trách nhiệm cụ thể của cá nhân. Bên cạnh đó hướng dẫn xây dựng chương trình hành động và kế hoạch hành động cho cấp ủy chi bộ trực thuộc và người đứng đầu cấp ủy, các ban ngành, đoàn thể xã về một số nội dung cụ thể, liên quan trực tiếp tới địa phương, đơn vị.

                   Dương Thị Minh Thùy – CB. Tuyên giáo Đảng ủy xã

 

 

 


Số lượt đọc: 758 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác