HỘI NGHỊ TỔNG KẾT ĐẢNG BỘ NĂM 2017
15/10/2018
Ngày 12/01/2018, Đảng ủy xã tổ chức Hội nghị tổng kết Đảng bộ năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Dự hội nghị có đ/c Lương Thị Kiều Trang - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Bà Rịa; lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND -UB.MTTQVN xã, trưởng các ban ngành đoàn thể xã và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

Năm 2017 là năm thứ 3 thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa III (nhiệm kỳ 2015-2020), được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Bà Rịa, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trên các lĩnh vực: xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng đạt so với kế hoạch đề ra. Trong năm, Đảng ủy đã ban hành các văn bản để chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, sát với tình hình thực tế địa phương. Kinh tế tiếp tục phát triển ổn định; các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, quốc phòng được củng cố, an ninh chính trị, trật tự an toàn  xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, hệ thống chính trị vững mạnh. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng, công tác kiểm ta giám sát của Đảng được Đảng bộ xã chú trọng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, xây dựng Đảng TSVM. Kết quả phân loại tổ chức Đảng có 6/11 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh (trong đó có 1 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu).

 Năm 2018, Đảng bộ xã xác định các nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh, quốc phòng, phấn đấu tổng giá trị sản xuất nông nghiệp 30 tỷ đồng, thu chi ngân sách trên 7 tỷ đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 1,88%, phát triển mới 9 đảng viên,… Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lương Thị Kiều Trang - UVBTV Thành ủy đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những thành tích của Đảng bộ xã đạt được trong năm qua, đồng thời đề nghị năm 2018 Đảng bộ xã tiếp tục đoàn kết, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ phát triển kinh tế, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của chính quyền, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Đặc biệt cần tuyên truyền, thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị lần thứ  4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với Chỉ thị 05 của Bộ chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; triển khai thực hiện hiệu quả các Chương trình, Kế hoạch, Đề án của xã.

Tại hội nghị tổng kết, Đảng bộ xã đã tặng giấy khen cho 1 tập thể và 22 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Dương Thị Minh Thùy – CB. Tuyên giáo Đảng ủy xã


Số lượt đọc: 642 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác