HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT CHUYÊN ĐỀ NĂM 2018 VỀ “XÂY DỰNG PHONG CÁCH, TÁC PHONG CÔNG TÁC CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU, CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TRONG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH”
29/10/2018

Thực hiện sự chỉ đạo của Thành ủy Bà Rịa về việc Tổ chức triển khai học tập chuyên đề năm 2018 và tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Vào ngày 13/4/2018 tại Hội trường xã, Đảng bộ xã Tân Hưng tổ chức triển khai học tập chuyên đề năm 2018 về “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đến dự có các đồng chí là lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-UB.MTTQVN xã cùng các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ; cán bộ, công chức xã và viên chức các trường học.

Hội nghị đã được nghe Đ/c Hà Trung Thành-Thạc sỹ-Giám đốc Trung tâm hỗ trợ đào tạo sinh viên thành phố Hồ Chí Minh triển khai nội dung học tập chuyên đề năm 2018. Trong đó chú trọng đến tư tưởng dùng người và các phong cách làm việc của Bác: phong cách dân chủ, phong cách quần chúng, phong cách khoa học, phong cách nêu gương, nói đi đôi với làm.

Thông qua Hội nghị nhằm giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên và công chức, viên chức của xã nắm vững những nội dung quan trọng, cốt lõi của chuyên đề năm 2018. Từ đó xác định rõ nhiệm vụ của tập thể, ý thức, trách nhiệm cá nhân trong việc học tập và vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quá trình công tác.

Dương Thị Minh Thùy – CB. Tuyên giáo Đảng ủy xã


Số lượt đọc: 743 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác