CÔNG TÁC PHÚC TRA, ĐĂNG KÝ NGHĨA VỤ QUÂN SỰ CHUẨN BỊ CHO CÔNG TÁC SẴN SÀNG NHẬP NGŨ NĂM 2019
14/11/2018

Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-HĐNVQS ngày 02 tháng 5 năm 2018 của Hội đồng NVQS xã Tân Hưng về tổ chức phúc tra, đăng ký bổ sung cho công dân nam trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ (tuổi từ 18 đến 27); Phát huy những ưu điểm đã đạt được, khắc phục những khuyết điểm tồn tại của năm 2018, để thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019 và những năm tiếp theo, Ban chỉ huy quân sự xã đã tổ chức phúc tra, đăng ký nghĩa vụ quân sự (NVQS) cho công dân nam trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ (từ 18-27) năm 2019 có hộ khẩu thường trú tại xã Tân Hưng.

Trong 02 ngày (17/5/2018 và 18/5/2018) Ban chỉ huy quân sự xã đã hướng dẫn cho thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ (tuổi 18-27) đăng ký NVQS năm 2019.Trong đó có nhiều thanh niên có thay đổi về lý lịch như thanh niên là học sinh, sinh viên, sinh viên tốt nghiệp ra trường hoặc chuyển trường; chuyển khẩu, nhập khẩu; thay đổi về nhân khẩu gia đình; hoặc thông tin chưa rõ, chưa đủ… Do đó cần phải điều chỉnh, bổ sung những thông tin thay đổi đúng theo quy định, nhằm đảm bảo tính pháp lý trong công tác đăng ký NVQS.

Nhờ làm tốt công tác quản lý, tuyên truyền, vận động thanh niên trong độ tuổi tuổi SSNN (tuổi 18-27); nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng và quyền lợi của mình trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, từ đó thực hiện nghiêm túc Luật nghĩa vụ Quân sự. Qua đăng ký xã có 289 thanh niên đăng ký NVQS, đạt tỉ lệ 100%.

Việc tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự cho thanh niên nhằm nắm chắc thực lực thanh niên trong độ tuổi thi hành nghĩa vụ quân sự, đồng thời làm cơ sở cho việc phân loại chất lượng chính trị thanh niên nhập ngũ đúng Luật Nghĩa vụ quân sự./.

Trần Thị Quế - CB. Thống kê xã đội


Số lượt đọc: 771 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác