HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG BỘ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018
15/11/2018
Ngày 16/7/2018 Đảng ủy xã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2018. Đến dự hội nghị có lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND - UB.MTTQVN xã, trưởng các ban ngành đoàn thể xã và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của UBND xã tình hình kinh tế - xã hội khá ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tốc độ tăng trưởng khá, sản xuất nông nghiệp được đẩy mạnh, tiểu thủ công nghiệp, doanh thu thương mại - dịch vụ tiếp tục phát triển khá. Thực hiện tốt công tác vận động nhân dân theo dõi tình hình phát triển của cây trồng, vật nuôi, phòng ngừa dịch bệnh kịp thời trên cây trồng cũng như đàn gia súc, gia cầm. Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục tiếp tục được nâng cao; đời sống vật chất và tinh thần nhân dân được cải thiện, công tác chính sách, công tác vận động xây dựng quỹ đền ơn, đáp nghĩa, các hoạt động nhân đạo, từ thiện, an sinh xã hội luôn được quan tâm, tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, an ninh quốc phòng được giữ vững.

Về công tác xây dựng Đảng: Đảng ủy triển khai Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2018; các nghị quyết của Tỉnh ủy; Chỉ thị, quy định, kết luận của Ban Bí thư; nghị quyết của Bộ Chính trị và Thông báo nhanh Hội nghị lần thứ bảy của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Bên cạnh đó, đã hướng dẫn các đơn vị xây dựng chương trình hành động của tập thể, kế hoạch cá nhân của người đứng đầu về thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 và Chỉ thị số 05-CT/TW.

Tại Hội nghị sơ kết công tác Đảng bộ năm 2018, Đảng ủy cũng đã lồng ghép sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Qua đó, biểu dương 03 tập thể, 31 cá nhân và khen thưởng 01 tập thể, 14 cá nhân điển hình tiêu biểu.

(Đ/c Trần Anh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã

trao giấy chứng nhận cho các cá nhân điển hình qua 02 năm

thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị)

Để hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu đã đề ra, đồng chí Nguyễn Nhật Thiên Lâm - Bí thư Đảng ủy xã chỉ đạo cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: tiếp tục thực hiện các biện pháp duy trì và giữ vững các tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn; tiếp tục triển khai các dự án nâng cao thu nhập giai đoạn 2016 - 2020; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trên người, trên cây trồng và vật nuôi; triển khai sản xuất vụ lúa hè thu, vụ đông xuân; tổ chức tốt kỷ niệm 71 năm ngày lễ thương binh liệt sĩ 27/7; tăng cường công tác bảo vệ môi trường giai đoạn 2016 - 2020,... Đồng thời thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2019; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ và phát triển đảng viên; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân Vận khéo”, chú trọng nhân rộng các mô hình, điển hình, gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các chương trình mục tiêu để góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh tại địa phương./.

Dương Thị Minh Thùy - CB. Tuyên giáo Đảng ủy xã


Số lượt đọc: 605 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác