HỘI ĐỒNG NGHĨA VỤ QUÂN SỰ (NVQS) XÃ TỔ CHỨC SƠ TUYỂN XÉT DUYỆT NVQS GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ NĂM 2019
16/11/2018
Thực hiện quy trình các bước, chuẩn bị cho công tác tuyển gọi công dân nhập ngũ năm 2019, chiều ngày 17/7/2018 tại hội trường xã Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Tân Hưng tổ chức sơ tuyển, xét duyệt nghĩa vụ quân sự gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2019 cho thanh niên trong độ tuổi 18-27. Tham dự cuộc họp có đ/c Trung úy Phạm Lê Ngọc Phi-trợ lý quân lực Ban CHQS thành phố Bà Rịa, đ/c Trần Tiến Thanh - Chủ tịch Hội CCB thành phố Bà Rịa, đ/c Nguyễn Văn Hào - Công an thành phố Bà Rịa, đ/c Nguyễn Nhật thiên Lâm - Bí thư Đảng ủy xã, đ/c Nguyễn Văn Phú - Phó Chủ tịch UBND xã - Chủ tịch Hội đồng NVQS xã Tân Hưng, cùng các thành viên Hội đồng NVQS xã, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp, trưởng Ban Công tác mặt trận, Công an viên và Ấp đội trưởng của 05 ấp.

Sau khi đ/c Nguyễn Văn Định - Quyền Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã thông qua kế hoạch của Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã về việc tổ chức sơ tuyển, xét duyệt nghĩa vụ quân sự gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2019 cho thanh niên trong độ tuổi 18 đến 27 chuẩn bị nhập ngũ, phục vụ công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2019. Trên cơ sở thanh niên đã đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2019, Ban chỉ huy quân sự xã tiến hành tổ chức phân thành 08 loại danh sách: Miễn gọi nhập ngũ trong thời bình, miễn hoãn theo điều 29, điều 30 Luật NVQS, chưa gọi nhập ngũ, hoãn về học vấn, hoãn về chính sách, danh sách đủ điều kiện khám sức khỏe để phục vụ cho công tác xét duyệt. Được biết tổng số thanh niên được xét duyệt toàn xã là 290 thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2019. Trong đó: miễn làm NVQS có 06 thanh niên, hoãn về chính trị đạo đức 04 thanh niên, hoãn về sức khỏe 59 thanh niên, hoãn về học vấn 126 thanh niên, hoãn về chính sách 07 thanh niên, đủ điều kiện khám sức khỏe 50 thanh niên, không xét tuyển và chưa xét tuyển 38 thanh niên.

Kết quả toàn xã có 50 thanh niên (Quân sự: 44 thanh niên, Công an: 06 thanh niên) đủ điều kiện khám sức khỏe, trong đó: ấp Phước Tân 1 có 12 thanh niên, ấp Phước Tân 2 có 14 thanh niên, ấp Phước Tân 3 có 08 thanh niên, ấp Phước Tân 4 có 13 thanh niên, ấp Phước Tân 5 có 03 thanh niên đủ điều kiện khám sức khỏe. Trong thời gian tới, Hội đồng NVQS xã sẽ tiếp tục phối hợp với các ấp rà soát các đối tượng thanh niên trong độ tuổi để bổ sung vào danh sách nhằm nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2019.

Kết luận tại Hội nghị, đ/c Nguyễn Văn Phú - Phó Chủ tịch UBND xã - Chủ tịch Hội đồng NVQS xã đã kết luận để hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2019, Hội đồng NVQS xã cần chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể đặc biệt là Công an trong thực hiện các bước như: nắm và quản lý nguồn thanh niên sẵn sàng nhập ngũ, làm tốt công tác sơ tuyển đảm bảo đúng độ tuổi, nắm chắc nghề nghiệp, công việc, trình độ của các thanh niên để chủ động trong quá trình tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ cũng như việc đảm bảo công tác tuyển quân được đúng luật, đúng quy trình. Bên cạnh đó, các cấp, các ngành, đoàn thể và các thành viên Hội đồng NVQS xã cũng cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng Luật NVQS đến với quần chúng nhân dân, đôn đốc, nhắc nhở, động viên các thanh niên và gia đình có con em nằm trong diện gọi khám tuyển NVQS giúp cho công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2019 đạt chỉ tiêu trên giao./.

Trần Thị Quế - CB. Thống kê xã đội


Số lượt đọc: 658 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác