HỘI NGHỊ ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM XÃ TÂN HƯNG LẦN THỨ XIX NHIỆM KỲ 2014-2019
16/11/2018
Sáng ngày 06/7/2018, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Hưng tổ chức hội nghị thường kỳ Ủy ban MTTQ Việt Nam xã lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2014-2019, nhằm tổng kết công tác hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã 6 tháng đầu năm và đề ra chương trình phối hợp thống nhất hành động 6 tháng cuối năm 2018.

Đến tham dự Hội nghị có ông Đặng Văn Chánh – Uỷ viên UBMTTQ Việt Nam Thành phố Bà Rịa, ông Nguyễn Nhật Thiên Lâm - Bí thư Đảng ủy xã cùng các ông bà đại diện các ban ngành, đoàn thể xã, các vị đại diện cấp ủy, Trưởng, phó ấp, Ban CTMT 05 ấp, thành viên Ban TTND, Ban GSĐT của cộng đồng, 40 tổ dân cư và các vị chức sắc tôn giáo trên địa bàn xã.

Hội nghị đã được nghe đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã thông qua báo cáo kết quả hoạt động công tác Mặt trận, Thanh tra nhân dân, Giám sát đầu tư của cộng đồng 6 tháng đầu năm và chương trình phối hợp thống nhất hành động 6 tháng cuối năm 2018 với một số nhiệm vụ trọng tâm; Xây dựng kế hoạch thực hiện theo Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị ngày 12 tháng 12 năm 2013 năm 2018 về tổ chức Hội nghị góp ý vào dự thảo báo cáo công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác cuối năm 2018 của Đảng ủy xã và xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị góp ý vào dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-VHXH-QPAN 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ phát triển KT-VHXH-QPAN 6 cuối năm 2018 của UBND xã. Ban GSĐT của cộng đồng xã xây dựng kế hoạch về việc giám sát lắp đặt đèn điện chiếu sáng và bê tông tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã năm 2018. Ban TTND xây dựng kế hoạch về công tác  giám sát việc thực hiện Thông tư số 12/2011/TT-BVHTTDL ngày 10/10/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục hồ sơ công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương trên địa bàn ấp Phước Tân 5… Bên cạnh đó, đại diện UBND xã thông báo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-VHXH-QPAN 6 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện 6 tháng cuối năm 2018. Qua đó, phát hiện những nội dung còn thiếu, chưa phù hợp trong việc công tác đào tạo; kiến nghị những nội dung thiết thực, góp phần bảo đảm tính đúng đắn, phù hợp với thực tiễn và tính hiệu quả của kế hoạch; đánh giá được hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Làm tốt công tác phối hợp với UBND, các đoàn thể tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, làm cho các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức, thực hiện tốt nhiệm vụ về chính trị kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh quốc phòng ở địa phương.

Hội nghị cũng đã khen thưởng 2 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận.

Nguyễn Mạnh Hùng - PCT.UBMTTQVN xã


Số lượt đọc: 716 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác