HỌP MẶT KỶ NIỆM 88 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG DÂN VẬN CỦA ĐẢNG (15/10/1930-15/10/2018) VÀ 19 NĂM NGÀY DÂN VẬN CỦA CẢ NƯỚC (15/10/1999-15/10/2018)
16/11/2018
Tham dự  buổi họp mặt có đồng chí : Nguyễn Nhật Thiên Lâm, Bí thư chi bộ; đ/c Bùi Thị Thúy Phượng, Phó Chủ tịch HĐND; Thành viên khối Dân vận, tổ dân vận các ấp, Ban thường trực MTTQVN xã và trưởng phó các đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần chúng của xã.

Hòa chung với không khí vui tươi của cả nước, chiều ngày 12/10/2018 Khối Dân vận Đảng ủy xã Tân Hưng  tổ chức Họp mặt kỷ niệm 88 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2018), 19 năm “Ngày dân vận của cả nước”; Sơ kết phong trào thi đua mô hình, điển hình “Dân vận khéo”; Đánh giá công tác dân vận 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018.

Hình ảnh: Tiết mục văn nghệ góp vui tại buổi Họp mặt

Tại buổi họp mặt, Khối Dân vận Đảng ủy xã Tân Hưng đã ôn lại truyền thống hào hùng 88 năm qua của ngành Dân vận. Dưới ánh sáng soi đường của tư tưởng Hồ Chí Minh và sự lãnh đạo sáng suốt, kịp thời của Đảng, cho dù trong mỗi giai đoạn lịch sử tuy công tác dân vận có yêu cầu, nội dung khác nhau nhưng đều nhằm mục tiêu vận động tất cả các tầng lớp nhân dân “không sót một người nào”  tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước, nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo thành sức mạnh to lớn chiến thắng kẻ thù, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thực tiễn 88 năm qua, công tác dân vận của Đảng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xứng đáng vào những chiến công to lớn của dân tộc, ngang tầm với thời đại.

Tiếp theo thông qua báo cáo đánh giá công tác dân vận 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. Theo đó, 9 tháng đầu năm 2018 công tác dân vận của Khối dân vận Đảng ủy xã đạt được nhiều kết quả tốt trên các lĩnh vực: công tác dân vận của chính quyền, lực lượng vũ trang; công tác tôn giáo và dân tộc; hoạt động của MTTQ và các đoàn thể, các hội quần chúng. Thông qua các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Dân vận khéo”, đã xuất hiện nhiều mô hình hay, phát huy tác dụng tốt, tạo sức lan tỏa sâu rộng, được các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cùng toàn dân hưởng ứng tự giác, tích cực. Trên địa bàn xã Tân Hưng cũng đã có nhiều mô hình, điển hình “Dân vận khéo” ở tất cả các lĩnh vực kinh tế-xã hội, an ninh… nhất là trong thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới, mang lại hiệu quả thiết thực và tạo nét khởi sắc mới trong các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt là mô hình “Sản xuất rau an toàn” áp dụng khoa học kỹ thuật  vào trồng rau mang lại hiệu quả kinh tế cao theo tiêu chuẩn Việt Gáp của Hội nông dân xã Tân Hưng là một trong những mô hình, điển hình Dân vận khéo được Ủy Ban nhân dân thành phố Bà Rịa tặng Giấy khen.

Tại hội nghị, có nhiều ý kiến phát biểu chia sẻ kinh nghiệm, hiệu quả trong công tác dân vận của các ấp dân cư. Trong đó có các kinh nghiệm như: Vận động quần chúng nhân dân đóng góp kinh phí lắp đèn chiếu sáng và bêtông hóa các đường hẻm ở ấp Phước Tân 1; Mô hình đường sáng, sạch, đẹp và an ninh trật tự ở ấp Phước Tân 4; Vận động cảm hóa giáo dục người sau cai nghiện, tái hòa nhập cộng đồng ở ấp Phước Tân 5.

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Nguyễn Nhật Thiên Lâm, Bí thư Đảng ủy đã ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương tổ dân vận các ấp, các đoàn thể đã có nhiều đóng góp cho công tác dân vận của xã. Đồng chí nhấn mạnh, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cần quán triệt đầy đủ và sâu sắc hơn nữa tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về dân vận và công tác dân vận; chính quyền các đoàn thể tiếp tục xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch công tác dân vận của chính quyền và Quy chế dân chủ ở cơ sở theo tinh thần Kết luận số 144 ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp” và Chỉ thị số 16 ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”; MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân phù hợp với đặc điểm của từng giai tầng xã hội, đặc điểm của địa phương để tập trung thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, xem đây là phong trào lớn của toàn Đảng bộ và trọng điểm trong các phong trào thi đua yêu nước từ nay đến năm 2020. Do vậy, Khối Dân vận Đảng ủy xã Tân Hưng cần phát huy tính chủ  động, sáng tạo trong công tác tham mưu, công tác phối hợp để vận động, tập hợp, đoàn kết mọi tầng lớp nhân dân trong xã, tạo thành sức mạnh tổng hợp nhằm thực hiện vả sớm hoàn thành thắng lợi mục tiêu chương trình xây dựng Nông thôn mới như đã đề ra.

HÀ HƯƠNG-Cán bộ Dân vận


Số lượt đọc: 670 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác