ĐẢNG ỦY TỔ CHỨC HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN CÁC CHỈ THỊ, KẾT LUẬN, THÔNG BÁO CỦA BỘ CHÍNH TRỊ, BAN BÍ THƯ
14/11/2019
(Đ/c Nguyễn Nhật Thiên Lâm – Bí thư Đảng ủy triển khai nội dung của Hội nghị)
Ngày 25/7/2019, Đảng ủy xã Tân Hưng tổ chức Hội nghị quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị số 32-CT/TW, Thông báo số 53-TB/TW của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 33-CT/TW và Kết luận số 43-KL/TW của Ban Bí thư (khóa XII), đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ xã.

Nhằm Làm tốt công tác tư tưởng, nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự thống nhất trong cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện các chỉ thị, kết luận, thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đồng thời, tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc và tổ chức tuyên truyền sâu rộng, đầy đủ các nội dung của các chỉ thị, kết luận, thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Qua hội nghị giúp cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ nắm rõ các quan điểm, mục tiêu, nguyên tắc, nội dung của các chỉ thị, kết luận, thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư để nâng cao nhận thức, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị.

Dương Thị Minh Thùy 


Số lượt đọc: 572 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác