THÔNG TIN HIẾN MÁU TỰ NGUYỆN ĐỢT 3/2019
14/11/2019
Người tham gia HMTN mới
Thực hiện kế hoạch dân vận khéo“Vận động người hiến máu tình nguyện mới” qua 3 đợt HMTN đã vận động được 17 người mới tham gia, đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Tiếp tục thực hiện kế hoạch vận động người tham gia HMTN trong năm 2019 của UBND Thành phố Bà Rịa, vào sáng ngày 4/7/2019, Hội CTĐ xã Tân Hưng đã vận động và đưa 45 thành viên tham gia Hiến máu tự nguyện (HMTN) đợt 3/2019 tại Trung tâm văn hóa – Học tập cộng đồng phường Long Tâm, thành phố Bà Rịa; qua đó đã hiến được 41 đơn vị máu (đvm), tổng số đơn vị máu vận động được qua 3 đợt là 112 đvm, đạt 109,8% chỉ tiêu giao (chỉ tiêu giao năm 2019 là 102 đvm, qua 3 đợt vượt 9,8%).

Đối tượng tham gia HMTN là cán bộ, đoàn viên, hội viên và người dân trên địa bàn xã. Các thành viên tham gia hiến máu luôn tích cực tham gia các phong trào HMTN, xuất phát từ sự hiểu biết, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Nguyễn Thị Liên 


Số lượt đọc: 582 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác