TỔ CHỨC SƠ TUYỂN XÉT DUYỆT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ VÀ THỰC HIỆN NGHĨA VỤ CÔNG AN NHÂN DÂN NĂM 2020
14/11/2019
Đồng chí Nguyễn Văn Phú – CT UBND xã – CT HĐ NVQS xã triển khai phương pháp xét duyệt NVQS năm 2020
Trên cơ sở thanh niên đã đăng ký NVQS năm 2020, Ban chỉ huy quân sự xã tiến hành tổ chức phân thành 04 loại danh sách: Danh sách miễn gọi nhập ngũ (theo khoản 2, điều 41 Luật NVQS), Danh sách không tuyển chọn và chưa tuyển (Theo Điều 5, Điều 6, Thông tư số 50/2016/TTLT-BQP-BCA), danh sách tạm hoãn nhập ngũ, danh sách đủ điều kiện sơ tuyển sức khỏe. Được biết tổng số thanh niên được xét duyệt toàn xã là 236 thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2020.

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-HĐNVQS ngày 13/6/2019 của Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Tân Hưng (NVQS) về việc sơ tuyển, xét duyệt NVQS gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2020.

Thực hiện quy trình các bước, chuẩn bị cho công tác tuyển gọi công dân nhập ngũ năm 2020, chiều ngày 22/8/2019 tại hội trường xã Hội đồng NVQS xã tổ chức sơ tuyển, xét duyệt nghĩa vụ quân sự gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2020 cho thanh niên trong độ tuổi từ 18 đến 27 tuổi. Tham dự Hội nghị có đồng chí Trung tá Bùi Văn Chuẩn - Trợ lý quân lực Bộ CHQS tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, đồng chí Đại úy Lê Ngọc Phi - trợ lý quân lực Ban CHQS thành phố Bà Rịa, đồng chí Nguyễn Văn Hào - Công an thành phố Bà Rịa, đồng chí Lê Đức Chanh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã, đồng chí Nguyễn Văn Phú - Chủ tịch UBND xã - Chủ tịch Hội đồng NVQS xã cùng các thành viên Hội đồng NVQS xã, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp, trưởng Ban Công tác mặt trận, Công an viên và Ấp đội trưởng của 05 ấp.

Sau khi đồng chí Nguyễn Văn Định - Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã thông qua kế hoạch của Hội đồng NVQS xã về việc tổ chức sơ tuyển, xét duyệt nghĩa vụ quân sự gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2020 cho thanh niên trong độ tuổi 18 đến 27 chuẩn bị nhập ngũ, phục vụ công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2020; các Nghị định, Thông tư hướng dẫn và danh sách thanh niên trong độ tuổi, đối chiếu các tiêu chuẩn như tạm hoãn về sức khoẻ, tạm hoãn về chính sách, tạm hoãn về học vấn, tạm hoãn về chính trị đạo đức…

Trong đó: Danh sách miễn gọi nhập ngũ (theo khoản 2, điều 41 Luật NVQS) không có, Danh sách không tuyển chọn và chưa tuyển (Theo Điều 5, Điều 6, Thông tư số 50/2016/TTLT-BQP-BCA) 04 thanh niên, danh sách tạm hoãn nhập ngũ là 161 thanh niên (trong đó: hoãn sức khỏe: 59 thanh niên, hoãn học vấn 90 thanh niên, hoãn chính sách: 06 thanh niên, hoãn vận dụng: 06 thanh niên), danh sách đủ điều kiện sơ tuyển sức khoẻ là 71 thanh niên (Quân sự: 66 thanh niên, Công an: 05 thanh niên) trong đó:ấp Phước Tân 1 có 07 thanh niên, ấp Phước Tân 2 có 15 thanh niên, ấp Phước Tân 3 có 22 thanh niên, ấp Phước Tân 4 có 23 thanh niên, ấp Phước Tân 5 có 04 thanh niên.

Trong thời gian tới, Hội đồng NVQS xã sẽ tiếp tục phối hợp với các ấp rà soát các đối tượng thanh niên trong độ tuổi để bổ sung vào danh sách nhằm nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2020.

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Phú - Chủ tịch UBND xã - Chủ tịch Hội đồng NVQS xã nhấn mạnh để hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2020, Hội đồng NVQS xã cần chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể đặc biệt là Công an trong thực hiện các bước như: nắm và quản lý nguồn thanh niên sẵn sàng nhập ngũ, làm tốt công tác sơ tuyển đảm bảo đúng độ tuổi, nắm chắc nghề nghiệp, công việc, trình độ của các thanh niên để chủ động trong quá trình tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ cũng như việc đảm bảo công tác tuyển quân được đúng luật, đúng quy trình. Bên cạnh đó, các cấp, các ngành, đoàn thể và các thành viên Hội đồng NVQS xã cũng cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng Luật NVQS đến với quần chúng nhân dân, đôn đốc, nhắc nhở, động viên các thanh niên và gia đình có con em nằm trong diện gọi khám tuyển NVQS. Giúp cho công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2020 đạt chỉ tiêu trên giao./.

Trần Thị Quế 


Số lượt đọc: 630 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác