Huấn luyện dân quân tại chỗ năm 2020
24/08/2020
Huấn luyện dân quân tại chỗ năm 2020

Thực hiện kế hoạch huấn luyện dân quân năm 2020, sáng ngày 19/7/2020 Ban Chỉ huy Quân sự xã Tân Hưng tổ chức khai giảng huấn luyện dân quân tại chỗ Cụm II gồm các phường, xã: Long Tâm, Phước Hưng, Tân Hưngtại Trung tâm văn hoá học tập cộng đồng xã Tân Hưng, thành phố Bà Rịa.

Huấn luyện lực lượng dân quân tại chỗ là hoạt động diễn ra hàng năm, nhằm giúp mỗi chiến sỹ tham gia huấn luyện được học tập, nghiên cứu, nâng cao hiểu biết về nhiệm vụ Quốc phòng – An ninh, kỹ thuật tác chiến. Từ đó, nâng cao tinh thần cảnh giác và ý thức trách nhiệm, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống, góp phần thực hiện tốt công tác Quốc phòng – An ninh ở địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự  an toàn xã hội trên địa bàn

Tham gia đợt huấn luyện dân quân tại chỗ năm 2020 xã Tân Hưng có 27 đồng chí. Lực lượng dân quân tại chỗ đã được tham gia huấn luyện 2 nội dung về chính trị và quân sự. Trong đó, huấn luyện về chính trị, các chiến sỹ dân quân tại chỗ được nghiên cứu những nội dung như: Quan điểm chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta; tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương. Các nội dung huấn luyện về quân sự bao gồm: Điều lệnh, thể lực, chiến thuật, kỹ thuật chiến đấu bộ binh,.... Mục đích huấn luyện đã góp phần nâng cao nhận thức của lực lượng dân quân về công tác, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, góp phần xây dựng đội ngũ dân quân tại chỗ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đủ trình độ kiến thức về quân sự, từ đó nâng cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; biết vận dụng và kết hợp sáng tạo giữa kỹ thuật với chiến thuật, giữa lý thuyết với thực hành, giữa vũ khí được trang bị với vũ khí tự tạo, phù hợp với cách đánh sở trường của lực lượng dân quân.

 Kết thúc đợt huấn luyện xã Tân Hưng được đánh giá 100% chiến sỹ dân quân tại chỗ tham gia huấn luyện đạt yêu cầu, trong đó 72% chiến sỹ dân quân đạt khá, giỏi.

Trần Thị Quế - CB. Thống kê xã đội

 


Số lượt đọc: 935 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác