Mô hình vận động, hỗ trợ cây giống, phân bón cho hộ khó khăn, giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã Tân Hưng năm 2020
15/01/2021

Thời gian qua Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Hưng và các tổ chức thành viên đã triển khai nhiều phong trào thi đua, các mô hình giúp đỡ người nghèo, người khó khăn và hội viên phát triển kinh tế khá đa dạng. Ban Thường trực Ủy Ban MTTQ Việt Nam xã xây dựng mô hình giảm nghèo thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và giảm nghèo bền vững năm 2020; chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020).

 Xác định hỗ trợ hộ khó khăn mới thoát nghèo phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững là chủ trương lớn, xuyên suốt. Ðể triển khai thực hiện nhiệm vụ này, Ban Thường trực Ủy Ban MTTQ Việt Nam xã tổ chức họp triển khai nhằm quán triệt trong Ban thường trực (xây dựng kế hoạch; Lập dự toán kinh phí chi tiết: số lượng cây, con giống…; chi phí chuồng trại, phân bón…),  qua đó thống nhất việc quy mô của mô hình và lực lượng tham gia, thời gian thực hiện và biện pháp tổ chức thực hiện, đồng thời phân công cán bộ phụ trách. Qua khảo sát trong hệ thống Mặt trận, tổ chức thành viên đã thống nhất chọn 2 hộ (hộ bà Lê Thị Hồng – tổ 4, ấp Phước Tân 1; hộ ông Nguyễn Tuyên Quang tổ 6, ấp Phước Tân 3) trồng rau an toàn, phát triển kinh tế. Ban Thường trực Ủy Ban MTTQ Việt Nam phối hợp với cấp ủy chi bộ, Trưởng ấp Phước Tân 1 và ấp Phước Tân 3 thảo luận, bàn bạc, thống nhất nội dung kế hoạch nhằm thực hiện đạt hiệu quả kế hoạch đã đề ra, đồng thời tổ chức họp Ban công tác Mặt trận ấp để triển khai quán triệt và phân công thành viên phối hợp với tổ địa bàn dân cư tuyên truyền, vận động hộ dân thực hiện. Tiến hành tổ chức họp tổ dân cư ấp tuyên truyền trong Nhân dân về ý nghĩa, mục đích và tầm quan trọng của mô hình vận động Nhân dân trồng rau an toàn, phát triển kinh tế do Ủy Ban MTTQ Việt Nam xã phát động. Kết quả:

- Hộ bà Lê Thị Hồng – tổ 4, ấp Phước Tân 1 trồng rau an toàn, phát triển kinh tế với tổng diện tích trồng rau 1.000 m2, chi phí thực hiện 25.000.000đ trong đó gia đình có 14.677.000 đ và 10.323.000đ nguồn kinh phí vận động. Sau khi thu hoạch tổng thu nhập dự kiến 52.000.000đ /1.000 m2, trừ chi phí hộ gia đình thu nhập được 27.000.000 đ.

- Hộ ông Nguyễn Tuyên Quang tổ 6, ấp Phước Tân 3 phát triển kinh tế với tổng diện tích trồng rau 1.200 m2, chi phí thực hiện 30.000.000 đ trong đó gia đình có 19.677.000 đ và 10.323.000đ nguồn kinh phí vận động. Sau khi thu hoạch tổng thu nhập dự kiến 62.500.000đ /1.200 m2, trừ chi phí hộ gia đình thu nhập được 32.500.000đ. 

Phong trào giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo bền vững đã và đang có sức lan tỏa mạnh mẽ, trở thành phong trào thường xuyên tại địa phương. Hiệu quả và ý nghĩa của mô hình chính là sức mạnh thu hút các cán bộ, đoàn viên, hội viên cùng tham gia, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./      

Ban Thường trực UB. MTTQ VN xã

 


Số lượt đọc: 929 Về trang trước Về đầu trang
Các tin khác