THÔNG TIN HỎI ĐÁP

Hình ảnh hoạt động

Website ngành

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2968010

Đang online: 15

Thông tin tổ chức KHCN
(23/06/2015)

Tên tổ chức: Trung tâm Phát triển Kỹ thuật và Công nghệ
Địa chỉ: 06 Cầm Bá Thước P.6, Phú Nhuận, TP. HCM
Điện thoại: 208 3995 2632 - 3995 2573
Email: info@foodtech.com.vn
Website:
Tên thủ trưởng: KSC. Nguyễn Cao Hoằng
Lĩnh vực hoạt động:
Năm thành lập: 1994
Giới thiệu:1/ Nghiên cứu triển khai xây dựng các dự án về công nghiệp, dân dụng, cấp thoát nước và hạ tầng kỹ thuật. 2/ Dịch vụ khoa học và công nghệ: - Tư vấn thiết kế, chế tạo, cung cấp, lắp đặt thiết bị và chuyển giao công nghệ các dự án trong lĩnh vực công nghiệp và dân dụng. - Tư vấn lập dự án và xây dựng các dự án, tư vấn xây dựng các phòng thí nghiệm, đánh giá tác động môi trường, xây dựng các hệ thống xử lý môi trường, tư vấn thiết kế bản vẽ thi công, lập tổng dự toán xây dựng, tư vấn quản lý các dự án đầu tư xây dựng, tư vấn đấu thầu, tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị - công nghệ các dự án trong lĩnh vực công nghiệp, dân dụng, cấp thoát nước và hạ tầng kỹ thuật. - Dịch vụ thẩm định thiết bị công nghệ, thẩm định giá, kiểm định chất lượng công trình, thẩm tra thiết kế, dự toán và tổng dự toán công trình theo Luật định. 2/ Dịch vụ khoa học và công nghệ: - Tư vấn thiết kế, chế tạo, cung cấp, lắp đặt thiết bị và chuyển giao công nghệ các dự án trong lĩnh vực công nghiệp và dân dụng. - Tư vấn lập dự án và xây dựng các dự án, tư vấn xây dựng các phòng thí nghiệm, đánh giá tác động môi trường, xây dựng các hệ thống xử lý môi trường, tư vấn thiết kế bản vẽ thi công, lập tổng dự toán xây dựng, tư vấn quản lý các dự án đầu tư xây dựng, tư vấn đấu thầu, tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị - công nghệ các dự án trong lĩnh vực công nghiệp, dân dụng, cấp thoát nước và hạ tầng kỹ thuật. - Dịch vụ thẩm định thiết bị công nghệ, thẩm định giá, kiểm định chất lượng công trình, thẩm tra thiết kế, dự toán và tổng dự toán công trình theo Luật định.


Các tổ chức khác:

xã Tóc Tiên xã Long Tân xã Suối Nghệ xã Phước Long Thọ xã Phước Thuận xã An Ngãi xã Bình Châu Khu dân cư số 1 xã Cù Bị Huyện Xuyên Mộc xã Phước Hội xã Bàu Lâm