THÔNG TIN HỎI ĐÁP

Hình ảnh hoạt động

Website ngành

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2793022

Đang online: 51

Thông tin tổ chức KHCN
(23/06/2015)

Tên tổ chức: Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng (ECC)
Địa chỉ: 244 Điện Biên Phủ, P7, Q.3, TP. HCM
Điện thoại: 08 3932 2372 - 3932 0168
Email: ecc-hcmc@hcm.vnn.vn
Website:
Tên thủ trưởng: KS. Huỳnh Kim Tước
Lĩnh vực hoạt động:
Năm thành lập: 2007
Giới thiệu:1/ Nghiên cứu chính sách, triển khai các giải pháp quản lý, công nghệ phục vụ mục tiêu sử dụng năng lượng tiết kiêm và hiệu quả, năng lượng mới, sản xuất sạch hơn. 2/ Thiết kế, chế tạo thử nghiệm, ứng dụng và chuyển giao công nghệ theo lĩnh vực đăng ký. 3/ Dịch vụ KH&CN: - Đánh giá hiệu suất năng lượng thiết bị điện; tư vấn, kiểm toán năng lượng, lập nghiên cứu khả thi, phương án đầu tư các giải pháp, đầu tư công nghệ, tư vấn quản lý năng lượng, tư vấn tài chính và dịch vụ tài chính liên quan đến các dự án đầu tư hiệu quả năng lượng, năng lượng mới, đào tạo bồi dưỡng phổ biến kiến thức sử dụng hiệu quả năng lượng, tổ chức các hoạt động truyền thông, giáo dục cộng đồng, triển lãm, hội nghị về hoạt động hiệu quả năng lượng và năng lượng mới. 4/ Hợp tác trong và ngoài nước theo lĩnh vực đăng ký.


Các tổ chức khác:

xã Tóc Tiên xã Long Tân xã Suối Nghệ xã Phước Long Thọ xã Phước Thuận xã An Ngãi xã Bình Châu Khu dân cư số 1 xã Cù Bị Huyện Xuyên Mộc xã Phước Hội xã Bàu Lâm