THÔNG TIN HỎI ĐÁP

Hình ảnh hoạt động

Website ngành

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2988746

Đang online: 24

Thông tin tổ chức KHCN
(28/11/2014)

Tên tổ chức: Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
Địa chỉ: Xă Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Thanh Trì, Hà Nội
Điện thoại: 04-38614331
Email:
Website:
Tên thủ trưởng: PGS.TS. Trịnh Khắc Quang
Lĩnh vực hoạt động: Nông nghiệp
Năm thành lập: 2005
Giới thiệu:1. Trình Bộ trưởng chiến lược, chương trình, kế hoạch nghiên cứu dài hạn, năm năm và hàng năm; các dự án phát triển công nghệ thuộc lĩnh vực cây trồng, đất, phân bón, bảo vệ thực vật, bảo quản nông sản, hệ thống cây trồng, môi trường nông nghiệp và nông thôn; 2. Thẩm định, phê duyệt đề cương nghiên cứu, dự toán, quyết toán và nghiệm thu kết quả đề tài nghiên cứu khoa học, dự án sản xuất thử, thử nghiệm công nghệ của các đơn vị trực thuộc Viện theo quy định của Nhà nước và phân cấp của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 3. Thực hiện nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực: a)Thu thập, lưu giữ, đánh giá và khai thác tài nguyên di truyền thực vật và vi sinh vật nông nghiệp; b) Đa dạng sinh học nông nghiệp; c) Công nghệ sinh học, sinh lý, sinh hoá, di truyền nông nghiệp; d) Chọn tạo giống cây trồng và kỹ thuật canh tác; đ) Quy luật phát sinh, phát triển sâu bệnh, cỏ dại và biện pháp phòng trừ; thuốc bảo vệ thực vật và đấu tranh sinh học; e) Quy luật phát sinh, phân loại, sử dụng, cải tạo nâng cao độ phì nhiêu của đất; bảo vệ, chống thoái hoá và sa mạc hoá đất nông lâm nghiệp; phân bón và dinh dưỡng cây trồng; g) Công nghệ bảo quản nông sản; h) Hệ thống nông nghiệp; i) Nông lâm kết hợp; k) Môi trường nông nghiệp, nông thôn; l) Chất lượng vật tư và sản phẩm nông nghiệp; 4. Chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ vào sản xuất. 5. Lưu giữ, nhân giống tác giả và giống siêu nguyên chủng công trồng và vi sinh vật (cả giống nấm ăn và nấm dược liệu). 6. Khảo nghiệm giống cây trồng, cây thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật và phân bón mới. 7. Đào tạo sau Đại học và tham gia đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. 8. Hợp tác quốc tế về nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, hợp tác chuyên gia và đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nông thôn theo quy định của Nhà nước. 9. Hợp đồng liên doanh, liên kết về nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thử nghiệm kỹ thuật mới, đào tạo nguồn nhân lực thuộc các lĩnh vực được giao với các tổ chức cá nhân trong nước và ngoài nước. 10. Sản xuất kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật. 11. Quản lý nguồn nhân lực, kinh phí, tài sản và các nguồn lực khác được giao và tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.


Các tổ chức khác:

xã Tóc Tiên xã Long Tân xã Suối Nghệ xã Phước Long Thọ xã Phước Thuận xã An Ngãi xã Bình Châu Khu dân cư số 1 xã Cù Bị Huyện Xuyên Mộc xã Phước Hội xã Bàu Lâm