THÔNG TIN HỎI ĐÁP

Hình ảnh hoạt động

Website ngành

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2968365

Đang online: 22

Thông tin tổ chức KHCN
(25/08/2015)

Tên tổ chức: Viện Quản trị và Phát triển Doanh nghiệp (IMBD)
Địa chỉ:
Điện thoại: 08 6288 0134
Email:
Website:
Tên thủ trưởng: TS. Nguyễn Hữu Hảo
Lĩnh vực hoạt động:
Năm thành lập:
Giới thiệu:1/ Nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng tronglĩnh vực kinh doanh và quản trị kinh doanh. 2/ Dịch vụ Kh&CN: Tư vấn, thông tin khoa học và công nghệ, đào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn theo lĩnh vực đăng ký (chỉ được cấp Giấy chứng nhận, không cấp văn bằng, chứng chỉ). 3/ Hợp tác trong và ngoài nước theo lĩnh vực đăng ký phù hợp Luật định.


Các tổ chức khác:

xã Tóc Tiên xã Long Tân xã Suối Nghệ xã Phước Long Thọ xã Phước Thuận xã An Ngãi xã Bình Châu Khu dân cư số 1 xã Cù Bị Huyện Xuyên Mộc xã Phước Hội xã Bàu Lâm