THÔNG TIN HỎI ĐÁP

Hình ảnh hoạt động

Website ngành

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2983105

Đang online: 104

Thông tin tổ chức KHCN
(25/08/2015)

Tên tổ chức: Trung tâm Tin học và thông tin khoa học công nghệ
Địa chỉ: 26 Huỳnh Văn Nghệ, P. Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Môt, tỉnh Bình Dương
Điện thoại: 0650 3904 669
Email: thongtin.khcn@binhduong.gov.vn
Website:
Tên thủ trưởng: Trần Trọng Tuyên
Lĩnh vực hoạt động:
Năm thành lập: 2012
Giới thiệu:1/ Nghiên cứu, triển khai ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ thuộc lĩnh vực tin học và thông tin khoa học công nghệ. 2/ Thống kê khoa học công nghệ và phát triển thị trường khoa học và công nghệ. 3/ Tổ chức biên soạn, xuất bản tạp chí và các ấn phẩm thông tin khoa học và công nghệ. 4/ Cung cấp các sản phẩm tin học và thông tin khoa học và công nghệ; tư vấn, dịch thuật, tra cứu biên soạn các thông tin khoa học và công nghệ cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu và phục vụ cho việc triển khai thực hiện các chương trình, đề tài, dự án; Tư vấn, thẩm định, giám sát những nội dung nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực công nghệ thông tin, thông tin khoa học và công nghệ. 5/ Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn; tổ chức các hội thảo, diễn đàn khoa học và công nghệ chuyên ngành; tổ chức các chợ công nghệ và thiết bị, các sàn giao dịch công nghệ, triển lãm khoa học và công nghệ. 6/ Liên kết, phối hợp với các tổ chức khác liên quan trong lĩnh vực hoạt động.


Các tổ chức khác:

xã Tóc Tiên xã Long Tân xã Suối Nghệ xã Phước Long Thọ xã Phước Thuận xã An Ngãi xã Bình Châu Khu dân cư số 1 xã Cù Bị Huyện Xuyên Mộc xã Phước Hội xã Bàu Lâm