THÔNG TIN HỎI ĐÁP

Hình ảnh hoạt động

Website ngành

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2969231

Đang online: 25

Thông tin tổ chức KHCN
(25/08/2015)

Tên tổ chức: Trung tâm Tư vấn – Phát triển tỉnh Bình Dương
Địa chỉ: 11 Huỳnh Văn Nghệ - phường Phú Lợi, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương
Điện thoại: 6503 840 554
Email:
Website:
Tên thủ trưởng: Nguyễn Xuân Ngàn
Lĩnh vực hoạt động:
Năm thành lập: 2007
Giới thiệu:1/ Tư vấn, thiết kế, phản biện và giám định các đề tài/dự án, chương trình, các chính sách trọng điểm được triển khai trong tỉnh thuộc lĩnh vực nông nghiệp, kiến trúc, cơ khí, công nghệ thộng tin, xã hội, vật lý kỹ thuật. 2/ Nghiên cứu triển khai ứng dụng và chuyển giao công nghệ, kỹ thuật mới. 3/ Thực hiện các dịch vụ công trong chuyển giao khoa học kỹ thuật thuộc lĩnh vực nông nghiệp, kiến trúc, cơ khí, công nghệ thông tin, xã hội, vật lý kỹ thuật. 4/ Hoạt động dịch vụ: tổ chức hội thảo, tập huấn, bồi dưỡng và nâng cao nghiệp vụ khoa học công nghệ.


Các tổ chức khác:

xã Tóc Tiên xã Long Tân xã Suối Nghệ xã Phước Long Thọ xã Phước Thuận xã An Ngãi xã Bình Châu Khu dân cư số 1 xã Cù Bị Huyện Xuyên Mộc xã Phước Hội xã Bàu Lâm