THÔNG TIN HỎI ĐÁP

Hình ảnh hoạt động

Website ngành

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2970400

Đang online: 28

Thông tin tổ chức KHCN
(25/08/2015)

Tên tổ chức: Trung tâm Giống cây trồng Bình Thuận
Địa chỉ: Km 1706-QL 1A – xã Phong Nẫm, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Điện thoại: 062 3825 146
Email:
Website:
Tên thủ trưởng: Nguyễn Văn Bình
Lĩnh vực hoạt động:
Năm thành lập: 2006
Giới thiệu:1/ Nghiên cứu chọn lọc, lai tạo, thực nghiệm, khảo nghiệm các lọai giống cây trồng và chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật cho người sản xuất 2/ Hướng dẫn kỹ thuật và quy trình canh tác cho người sản xuất để đưa nhanh các giống mới phục vụ sản xuất nông lâm nghiệp 3/ Thực hiện việc liên kết với các đơn vị, tổ chức trong và ngòai tỉnh để tổ chức việc nghiên cứu sản xuất và dịch vụ các lọai giống cây trồng./.


Các tổ chức khác:

xã Tóc Tiên xã Long Tân xã Suối Nghệ xã Phước Long Thọ xã Phước Thuận xã An Ngãi xã Bình Châu Khu dân cư số 1 xã Cù Bị Huyện Xuyên Mộc xã Phước Hội xã Bàu Lâm