THÔNG TIN HỎI ĐÁP

Hình ảnh hoạt động

Website ngành

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2895688

Đang online: 21

Thông tin tổ chức KHCN
(18/11/2014)

Tên tổ chức: Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ BR-Vt
Địa chỉ: 202 Bạch Đằng, P. Phước Trung, TP. Bà Rịa, tỉnh BR-VT
Điện thoại: 0643510475
Email:
Website:
Tên thủ trưởng: Đỗ Hữu Hiền
Lĩnh vực hoạt động: nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ
Năm thành lập: 2004
Giới thiệu:- Tổ chức nghiên cứu ứng dụng và áp dụng các thành tựu khoa học và công nghệ trong và ngoài nước vào các lĩnh vực sản xuất, đời sống và bảo vệ môi trường. - Tham gia tuyển chọn, đấu thầu thực hiện các chương trình, đề tài, dự án do cơ quan nhà nước giao hoặc đặt hàng, đảm bảo chất lượng và tiến độ theo yêu cầu. - Tổ chức thực hiện các dự án sản xuất thử nghiệm, chuyển giao, nhân rộng các kết quả của đề tài và dự án sản xuất thử nghiệm. - Lựa chọn các tiến bộ kỹ thuật mới, các mô hình khoa học công nghệ đã triển khai hiệu quả và tổ chức khảo nghiệm để hoàn thiện quy trình kỹ thuật phù hợp với điều kiện của địa phương đối với các sản phẩm mới và giống cây, con mới. - Tổ chức nghiên cứu, chế tạo cải tiến công nghệ, xây dựng, lắp đặt các thiết bị, sản xuất các sản phẩm hoặc các công trình phục vụ sản xuất và đời sống sau khi nghiên cứu thành công hoặc nhận chuyển giao từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật. - Xây dựng các mô hình trình diễn về ứng dụng công nghệ mới, các kỹ thuật tiến bộ và phổ biến nhân rộng. - Tổ chức hội thảo, hội nghị khoa học trưng bày khoa học và công nghệ; tổ chức huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng để tiếp nhận công nghệ và chuyển giao công nghệ mới, công nghệ cao. - Thực hiện các hoạt động tư vấn, giám định, phản biện về khoa học và công nghệ khi được yêu cầu và theo quy định của pháp luật. - Triển khai các hoạt động ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ cấp huyện. - Thực hiện các hoạt động kỹ thuật trong lĩnh vực ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ, an toàn bức xạ và hạt nhân. - Xây dựng và thực hiện chương trình hỗ trợ doanh nghiệp để phát triển công nghệ theo định hướng tại địa phương. - Bảo tồn, chuyển giao ứng dụng nguồn gen quý hiếm trên địa bàn tỉnh. - Thực hiện các hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực khoa học và công nghệ phù hợp với quy định của pháp luật.


Các tổ chức khác:

xã Tóc Tiên xã Long Tân xã Suối Nghệ xã Phước Long Thọ xã Phước Thuận xã An Ngãi xã Bình Châu Khu dân cư số 1 xã Cù Bị Huyện Xuyên Mộc xã Phước Hội xã Bàu Lâm