THÔNG TIN HỎI ĐÁP

Hình ảnh hoạt động

Website ngành

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2968050

Đang online: 19

Thông tin tổ chức KHCN
(23/06/2015)

Tên tổ chức: Trung Tâm Đào tạo và Phát Triển Sắc Ký - EDC
Địa chỉ: 79 Trương Định (lầu 2 - lầu 3), P. Bến Thành, Q.1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08 3824 7349 - 3823 9449
Email:
Website:
Tên thủ trưởng: TS. Diệp Ngọc Sương
Lĩnh vực hoạt động:
Năm thành lập: 1998
Giới thiệu:1/ Nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng trong lĩnh vực: công nghệ quan trắc môi trường, kiểm soát và xử lý ô nhiễm; hóa phân tích. 2/ Dịch vụ KH&CN: - Dịch vụ thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa. - Dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo. - Dịch vụ tư vấn về đầu tư, trang bị và quản lý phòng đo lường, thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa; tư vấn áp dụng các công cụ quản lý chất lượng; tư vấn xây dựng tiêu chuẩn; tư vấn xây dựng hệ thống bảo đảm về đo lường. - Dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ. - Dịch vụ giám định công nghệ. - Thông tin khoa học và công nghệ, đào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn theo lĩnh vực đăng ký. 3/ Hợp tác trong và ngoài nước theo lĩnh vực đăng ký.


Các tổ chức khác:

xã Tóc Tiên xã Long Tân xã Suối Nghệ xã Phước Long Thọ xã Phước Thuận xã An Ngãi xã Bình Châu Khu dân cư số 1 xã Cù Bị Huyện Xuyên Mộc xã Phước Hội xã Bàu Lâm