THÔNG TIN HỎI ĐÁP

Hình ảnh hoạt động

Website ngành

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2987978

Đang online: 5

Thông tin tổ chức KHCN
(23/06/2015)

Tên tổ chức: Trung tâm Dịch vụ Phân tích Thí nghiệm (CASE)
Địa chỉ: 02 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q.1
Điện thoại: 08 3829 5087 - 3829 1744
Email:
Website:
Tên thủ trưởng: ThS. Chu Vân Hải
Lĩnh vực hoạt động:
Năm thành lập: 2007
Giới thiệu:1/ Nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng trong lĩnh vực phân tích thí nghiệm; nghiên cứu điều tra khaithác, chế biến tài nguyên và phát hiện, xử lý ô nhiễm môi trường. 2/ Dịch vụ KH&CN: phân tích, kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa, điều tra, đánh giá tài nguyên – môi trường; tư vấn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 và xây dựng phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025; tư vấn và thực hiện sửa chữa, bảo trì, hiệu chuẩn thiết bị phân tích; thông tin khoa học và công nghệ, huấn luyện bồi dưỡng về phân tích, thí nghiệm (không cấp văn bằng,chứng chỉ). 3/ Hợp tác trong và ngoài nước theo lĩnh vực đăng ký phù hợp Luật định.


Các tổ chức khác:

xã Tóc Tiên xã Long Tân xã Suối Nghệ xã Phước Long Thọ xã Phước Thuận xã An Ngãi xã Bình Châu Khu dân cư số 1 xã Cù Bị Huyện Xuyên Mộc xã Phước Hội xã Bàu Lâm