THÔNG TIN HỎI ĐÁP

Hình ảnh hoạt động

Website ngành

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2968015

Đang online: 16

Thông tin tổ chức KHCN
(23/06/2015)

Tên tổ chức: Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng TP.HCM (CoSMQ.HCMC)
Địa chỉ: 263 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08 3930 0969
Email: dinhthaixuan@yahoo.com
Website:
Tên thủ trưởng: KS. Đinh Thái Xuân
Lĩnh vực hoạt động:
Năm thành lập: 2012
Giới thiệu:1/ Nghiên cứu, áp dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và năng suất. 2/ Dịch vụ KH&CN: Kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị, phương tiện đo lường và kiểm định chuẩn đo lường; xây dựng tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị đo lường; thử nghiệm mẫu phương tiện đo, kiểm tra phép đo hàng đóng gói sẵn theo định lượng; thử nghiệm, giám định chất lượng và an toàn sản phẩm, hàng hoá; chứng nhận sản phẩm, hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; tư vấn về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, TBT và năng suất theo quy định của pháp luật; tư vấn áp dụng, xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn và các công cụ cải tiến năng suất; xây dựng phòng thử nghiệm đạt chuẩn ISO 17025; dịch vụ trợ giúp về công bố tiêu chuẩn, giải thưởng chất lượng quốc gia; thông tin khoa học và công nghệ; huấn luyện bồi dưỡng theo lĩnh vực đăng ký (không cấp văn bằng, chứng chỉ). 3/ Hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước theo lĩnh vực đăng ký phù hợp Luật định.


Các tổ chức khác:

xã Tóc Tiên xã Long Tân xã Suối Nghệ xã Phước Long Thọ xã Phước Thuận xã An Ngãi xã Bình Châu Khu dân cư số 1 xã Cù Bị Huyện Xuyên Mộc xã Phước Hội xã Bàu Lâm