THÔNG TIN HỎI ĐÁP

Hình ảnh hoạt động

Website ngành

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2975273

Đang online: 9

Thông tin tổ chức KHCN
(23/06/2015)

Tên tổ chức: Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng về Công nghệ và Quản lý Môi Trường - CENTEMA
Địa chỉ: P.305B, 45 Nguyễn Khắc Nhu, P. Cô Giang, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08 6298 5046
Email: info@centema.com
Website:
Tên thủ trưởng: TS. Nguyễn Thị Phương Loan
Lĩnh vực hoạt động:
Năm thành lập: 1995
Giới thiệu:1/ Nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng trong lĩnh vực công nghệ và quản lý môi trường, cấp và thoát nước. 2/ Sản xuất thử - thử nghiệm; sản xuất kinh doanh các sản phẩm từ kết quả nghiên cứu. 3/ Dịch vụ KH&CN: Đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường; chuyển giao công nghệ; tư vấn lập đăng ký chủ nguồn thải; tư vấn thiết kế và vận hành các hệ thống xử lý ô nhiễm; tư vấn giám sát thi công các công trình về môi trường; tư vấn về quản lý môi trường và công nghệ môi trường; tư vấn đấu thầu, lập dự án đầu tư, lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu các công trình môi trường; tư vấn giám sát và kiểm soát chất lượng môi trường; phân tích thí nghiệm và đánh giá chất lượng nước, khí, chất thải rắn công nghiệp và nguy hại, đào tạo bồi dưỡng theo lĩnh vực đăng ký (không cấp văn bằng chứng chỉ). 4/ Hợp tác trong và ngòai nước theo lĩnh vực đăng ký phù hợp Luật định.


Các tổ chức khác:

xã Tóc Tiên xã Long Tân xã Suối Nghệ xã Phước Long Thọ xã Phước Thuận xã An Ngãi xã Bình Châu Khu dân cư số 1 xã Cù Bị Huyện Xuyên Mộc xã Phước Hội xã Bàu Lâm