THÔNG TIN HỎI ĐÁP

Hình ảnh hoạt động

Website ngành

Thống kê truy cập

Số lượt truy cập: 2957626

Đang online: 7

Thông tin tổ chức KHCN
(19/11/2014)

Tên tổ chức: Công ty tư vấn KHCN KIS
Địa chỉ: 78/K10 Cộng Hòa, p4, Q Tân Bình, tp HCM
Điện thoại: 08 - 2405152
Email: kishcm@kis.vn
Website:
Tên thủ trưởng: Nguyễn Sỹ Trạm
Lĩnh vực hoạt động:
Năm thành lập: 10/02/2005
Giới thiệu:Tư vấn áp dụng hệ thống chất lượng theo tiêu chuẩn: + ISO 9001 : 2000 ISO 9001 : 2000 là tiêu chuẩn quốc tế mới nhất về hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) đã được tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO). Tiêu chuẩn này đã tồn tại và phát triển trong nhiều năm và được hơn 700.000 tổ chức trong hơn 150 quốc gia đang áp dụng. Tiêu chuần ISO 9001 : 2000 qui định các yêu cầu tối thiểu đối với một hệ thống quản lý chất lượng của một tổ chức + ISO 22000 ISO 22000 là bộ tiêu chuẩn mới được tồ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ban hành ngày 1 tháng 9 năm 2005 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2006. ISO 22000 được coi như là một bộ tiêu chuẩn khuông mẫu có thể áp dụng cho tất cả các tổ chức tham gia chuỗi thực phẩm nhằm cung cấp những sản phẩm thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng. Tại EU, ISO 22000 đã được chấp thuận và thay thế tiêu chuẩn DS 3027. + ISO 14000 ISO 14000 là một bộ các tiêu chuẩn quốc tế về quản lý môi trường, có cấu trúc tương tự như bộ tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000. + Các tiêu chuẩn khác của Việt Nam và quốc tế Dịch vụ đáp ứng - Tư vấn áp dụng hệ thống quản lý chất lượng. - Dịch vụ sau khi chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng. - Xây dựng và phát triển thương hiệu. - Đánh giá bên thứ hai. - Nghiên cúư, lập các dự án khả thi và thực hiện các dự án. - Dịch vụ chăm sóc khách hàng.


Các tổ chức khác:

xã Tóc Tiên xã Long Tân xã Suối Nghệ xã Phước Long Thọ xã Phước Thuận xã An Ngãi xã Bình Châu Khu dân cư số 1 xã Cù Bị Huyện Xuyên Mộc xã Phước Hội xã Bàu Lâm