TRANG CHỦ Tổng quan về xã Hoạt động địa phương Cải cách hành chính Lịch công tác tuần SƠ ĐỒ WEB Liên hệ Tìm kiếm
Chủ Nhật, 14/7/2024
Hỏi-đáp
Tin hoạt động-KHCN
Dịch vụ
PHÔNG UNICODE
Gương làm kinh tế giỏi
Sản phẩmPhim KH&CN
Tài liệu KHCN
Văn bản pháp quy
Sức Khỏe và Đời Sống
Gương Người tốt việc tốt
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Biển Hồ Cốc

Vườn thanh long xã Bưng Riềng

Mô hình trồng cây hồ tiêu

dự án trồng thanh long ruột đỏ theo tiêu chuẩn VietGap tại xã Bưng Riềng (huyện Xuyên Mộc).

Lượt truy cập: 400522
  TIN HOẠT ĐỘNG-KHCN

  quyết định V/v: Kiện toàn Ban biên tập trang thông tin điện tử xã Bưng Riềng
24/12/2013

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ BƯNG RIỀNG

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Số: ____/QĐ-UBND                                Bưng Riềng, ngày ___ tháng 12 năm 2013.

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Kiện toàn Ban biên tập trang thông tin điện tử xã Bưng Riềng

 


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BƯNG RIỀNG

 

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin điện tử;

Căn cứ Thông tư số 26/2009/TT-BTTTT ngày 31/7/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc cung cấp thông tin và đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước;

Căn cứ yêu cầu triển khai nhân rộng mô hình thông tin điện tử khoa học công nghệ phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu do Trung tâm tin học và Thông tin KHCN, Sở KH&CN thực hiện;

Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương;

Xét đề nghị của Văn phòng UBND xã Bưng Riềng,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Kiện toàn Ban biên tập trang thông tin điện tử xã Bưng Riềng gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Kim Hải             - CT. UBND xã              Trưởng ban

2. Ông Nguyễn Xuân Sơn          - PCT. UBND xã                        Phó ban

3. Ông Nguyễn Văn Long           - PCT. UBND xã                        Phó ban

4. Ông Lương Ma Vũ                 - CB. TTVH-HTCĐ          Thư ký(CB. Trạm)

5. Bà Phạm Thị Bảo Châu          - CC. VP-TK                  CB. Trạm

6. Bà Nguyễn Thị Minh Trang      - CC. VH-XH                  Thành viên

7. Ông Nguyễn Phước Minh       - Đài truyền thanh                      Thành viên

Điều 2. Ban biên tập trang thông tin điện tử xã Bưng Riềng có trách nhiệm:

- Xây dựng kế hoạch, định hướng phát triển toàn diện về nội dung và các hoạt động của trang thông tin điện tử.

- Chỉ đạo, điều hành các hoạt động của trang thông tin điện tử, phê duyệt các tin, bài trước khi cập nhật lên trang thông tin điện tử và chịu trách nhiệm hoàn toàn về nội dung của trang thông tin điện tử trước UBND xã.

- Xây dựng và phát triển đội ngũ Cộng tác viên có tinh thần trách nhiệm, có khả năng viết bài để đăng tải lên website xã.

- Tổ chức tuyên truyền rộng rãi cho mọi tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức về hoạt động của website xã.

- Định kỳ hàng tháng, quý, năm tổ chức họp để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và phương hướng hoạt động.

            Điều 3. Văn phòng UBND xã và các ông, bà có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký. Quyết định này thay thế Quyết định số 257/QĐ-UBND ngày 01/11/2013 của UBND xã Bưng Riềng/.

 

Nơi nhận:                                                                                             CHỦ TỊCH

- Sở KH-CN tỉnh (b/c);

- Phòng kinh tế-hạ tầng (b/c);

- Đảng ủy-HĐND xã;

- Các thành viên UBND xã;

- Như điều 3;

- Lưu: VT.(C)

 

Xã Bưng Riềng thành lập Tổ quản lý và thực hiện các chính sách trợ cấp, hỗ trợ cho đối tượng chính sách, BTXH, hộ nghèo trong dịp tết Nguyên đán 2014.

Ngày 19/12/2013, UBND xã Bưng Riềng ban hành Quyết định số 283/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ quản lý và thực hiện các chính sách trợ cấp, hỗ trợ cho đối tượng chính sách, BTXH, hộ nghèo trong dịp tết Nguyên đán 2014 với 13 thành viên do đ/c Phó chủ tịch UBND xã phụ trách khối văn hóa xã hội làm trưởng ban. Nhiệm vụ chủ yếu Tổ là xây dựng kế hoạch quản lý, kiểm tra thực hiện các chính sách trợ cấp, hỗ trợ cho đối tượng chính sách, BTXH, hộ nghèo trong dịp tết Nguyên đán 2014; Theo dõi và tiếp nhận tất cả các nguồn hàng, tiền, quà tặng do các tổ chức và cá nhân ủng hộ, tặng cho các đối tượng trong dịp tết; Tổ chức bình xét công khai, dân chủ các hộ, các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, không đủ điều kiện ăn tết để cấp phát các nguồn hàng, tiền và quà tặng đảm bảo công bằng, đúng người, đúng đối tượng. Tuyệt đối không để sót bất cứ trường hợp nào vì hoàn cảnh khó khăn bị thiếu đói, không được vui xuân, đón tết.Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ cho Chủ tịch UBND xã để kịp thời có ý kiến chỉ đạo.

 

Kiện toàn Ban biên tập Trang thông tin điện tử xã Bưng Riềng

Ngày 19/12/2013, UBND xã Bưng Riềng ban hành Quyết định số 281/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban biên tập trang thông tin điện tử xã Bưng Riềng với 07 thành viên do đ/c chủ tịch UBND xã làm trưởng ban. Nhiệm vụ chủ yếu của Ban biên tập là xây dựng kế hoạch, định hướng phát triển toàn diện về nội dung và các hoạt động của trang thông tin điện tử xã Bưng Riềng; Chỉ đạo, điều hành các hoạt động của trang thông tin điện tử, phê duyệt các tin, bài trước khi cập nhật lên trang thông tin điện tử và chịu trách nhiệm hoàn toàn về nội dung của trang thông tin điện tử trước UBND xã; Xây dựng và phát triển đội ngũ Cộng tác viên có tinh thần trách nhiệm, có khả năng viết bài để đăng tải lên website xã; Tổ chức tuyên truyền rộng rãi cho mọi tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức về hoạt động của website xã; Định kỳ hàng tháng, quý, năm tổ chức họp để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và phương hướng hoạt động.

 

 

 

 

 

 

 

bảo châu
|

  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
LOGO
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 878 111 - Fax: (84.064) 3 878 111
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu