TRANG CHỦ Tổng quan về xã Hoạt động địa phương Cải cách hành chính Lịch công tác tuần SƠ ĐỒ WEB Liên hệ Tìm kiếm
Thứ Ba, 25/6/2024
Hỏi-đáp
Tin hoạt động-KHCN
Dịch vụ
PHÔNG UNICODE
Gương làm kinh tế giỏi
Sản phẩmPhim KH&CN
Tài liệu KHCN
Văn bản pháp quy
Sức Khỏe và Đời Sống
Gương Người tốt việc tốt
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Biển Hồ Cốc

Vườn thanh long xã Bưng Riềng

Mô hình trồng cây hồ tiêu

dự án trồng thanh long ruột đỏ theo tiêu chuẩn VietGap tại xã Bưng Riềng (huyện Xuyên Mộc).

Lượt truy cập: 394464
  

  CÔNG BỐ BAN HÀNH CÁC QUY TRÌNH VỀ LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP TIÊU DÙNG
15/06/2016

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BƯNG RIỀNG

 

CÔNG BỐ BAN HÀNH CÁC QUY TRÌNH VỀ LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP TIÊU DÙNG

          Mã hiệu              :           01, 02 và 03/CN

Ngày hiệu lực      :           11/4/2016  

Lần ban hành      :           01

 

Soạn thảo

Kiểm tra

Phê duyệt

Chức vụ

CB. Tôn giáo - Dân tộc

Đại diện lãnh đạo

Chủ tịch UBND

 

Chữ ký

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Họ và tên

Lê Văn Quang

Bùi Xuân Tuấn

Nguyễn Văn Long

 

UỶ BAN NHÂN DÂN                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  XÃ BƯNG RIỀNG                                                             Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

 


                                                                                       Bưng Riềng, ngày  11 tháng  4  năm 2016

                                                  TRANG THEO DÕI SỐ LẦN SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

 

Yêu cầu sửa đổi/ bổ sung

Trang/ phần liên quan việc sửa đổi

Mô tả nội dung sửa đổi

Lần ban hành/ lần sửa đổi

Ngày ban hành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                      
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                Bưng Riềng, ngày     tháng    năm

 

GIẤY ĐĂNG KÝ SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG ĐỂ BÁN CHO DOANH NGHIỆP CÓ GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU ĐỂ CHẾ BIẾN LẠI

 

Kính gửi:           Ủy ban nhân dân xã Bưng Riềng

thuộc huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 

                 …………………………………………………………………………………(1)

                 Điện thoại (nếu có): ………………………………………………………………

                 Địa điểm sản xuất: ………………………………………………………………..

                 …………………………………………………………………………………….

Hợp đồng mua bán với cơ sở có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại số: …………… ngày …… tháng …… năm ……..

Đề nghị Ủy ban nhân dân xã Bưng Riềng xem xét cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công các loại: …………………………………………………………(2)

Quy mô sản xuất: ………………………………………………………………(3)

Xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ và Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP. Nếu sai xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật./.

                                                                                                Chủ thể sản xuất

                                                                                                            (ký tên)

 

Chú thích:

(1): Tên tổ chức, cá nhân đăng ký

(2): Ghi cụ thể từng loại sản phẩm rượu như: rượu vang, rượu vodka, rượu trái cây, …

(3): Ghi sản lượng rượu dự kiến sản xuất/năm (lít/năm)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                             
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                   
                                       
Bưng Riềng, ngày     tháng    năm

 GIẤY ĐĂNG KÝ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY XÁC NHẬN SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG   ĐỂ BÁN CHO DOANH NGHIỆP CÓ GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU ĐỂ CHẾ BIẾN LẠI

                          Kính gửi:           Ủy ban nhân dân xã Bưng Riềng
                                              
thuộc huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

                          …………………………………………………………………………………(1)

                           Điện thoại (nếu có): ………………………………………………………………

                          Địa điểm sản xuất: ………………………………………………………………..

                             …………………………………………………………………………………….

Hợp đồng mua bán với cơ sở có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại số: …………… ngày …… tháng …… năm ……..

Đã được cấp lại (hoặc sửa đổi, bổ sung) Giấy xác nhận sản xuất rượu thủ công để bán lại cho cơ sở có giấy phép sản xuất rượu số ……………… ngày …… tháng …… năm …….. do Ủy ban nhân dân xã Bưng Riềng cấp (nếu có).

Đơn vị sản xuất đề nghị Ủy ban nhân dân xã Bưng Riềng xem xét cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận sản xuất rượu thủ công để bán cho cơ sở có giấy phép sản xuất rượu, với lý do cụ thể như sau: …………………….……………

…………………………………………………………………………………..(2)

Thông tin cũ: ………………………………………………...……………………

Thông tin mới:………………………….…………………………………………

Đề nghị Ủy ban nhân dân xã Bưng Riềng xem xét cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận sản xuất rượu thủ công các loại: ………………………………….

……………………………………………………………………………..……(3)

Quy mô sản xuất: ………………………………………………………………(4)

           Xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ và Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP. Nếu sai xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật./.

                                                                                                Chủ thể sản xuất

                                                                                                         (ký tên)

 

 

Chú thích:

(1): Tên tổ chức, cá nhân đăng ký

(2): Lý do sửa đổi bổ sung

(3): Ghi cụ thể từng loại sản phẩm rượu như: rượu vang, rượu vodka, rượu trái cây, …

(4): Ghi sản lượng rượu dự kiến sản xuất/năm (lít/năm)

                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                           
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                        Bưng Riềng, ngày     tháng    năm

  GIẤY ĐĂNG KÝ CẤP LẠI GIẤY XÁC NHẬN SẢN XUẤT RƯỢU THỦ CÔNG ĐỂ BÁN CHO  DOANH NGHIỆP CÓ GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU ĐỂ CHẾ BIẾN LẠI

 

Kính gửi:           Ủy ban nhân dân xã Bưng Riềng
                                      
thuộc huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 

                    …………………………………………………………………………………(1)

               Điện thoại (nếu có): ………………………………………………………………

               Địa điểm sản xuất: ………………………………………………………………..

                …………………………………………………………………………………….

Hợp đồng mua bán với cơ sở có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại số: …………… ngày …… tháng …… năm ……..

Đã được cấp lại (hoặc sửa đổi, bổ sung) Giấy xác nhận sản xuất rượu thủ công để bán lại cho doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu số ……………… ngày …… tháng …… năm …….. do Ủy ban nhân dân xã Bưng Riềng cấp (nếu có).

Đơn vị sản xuất đề nghị Ủy ban nhân dân xã Bưng Riềng xem xét cấp lại Giấy xác nhận sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu, với lý do cụ thể như sau: ……………………..……….……………

…………………………………………………………………………………..(2)

Thông tin cũ: ………………………………………………...……………………

Thông tin mới:………………………….…………………………………………

Đề nghị Ủy ban nhân dân xã Bưng Riềng xem xét cấp lại Giấy xác nhận sản xuất rượu thủ công các loại: …………………………….………………….

……………………………………………………………………………..……(3)

Quy mô sản xuất: ………………………………………………………………(4)

 

Xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ và Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP. Nếu sai xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật./.

                                                                                                Chủ thể sản xuất

                                                                                                         (ký tên)

 

 

Chú thích:

(1): Tên tổ chức, cá nhân đăng ký

(2): Lý do sửa đổi bổ sung

(3): Ghi cụ thể từng loại sản phẩm rượu như: rượu vang, rượu vodka, rượu trái cây, …

(4): Ghi sản lượng rượu dự kiến sản xuất/năm (lít/năm)

BM-KSTG-Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  XÃ BƯNG RIỀNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bưng Riềng, ngày 11 tháng 4 năm 2016
BẢNG PHÂN BỔ/ KIỂM SOÁT THỜI GIAN
THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP TIÊU DÙNG
Stt Tên thủ tục hành chính Quyết định công bố TTHC của UBND tỉnh hoặc VBQPPL Thành phần hồ sơ Kiểm soát thời gian Kiểm soát thực hiện
Tổng thời gian Cán bộ tiếp nhận hồ sơ Cán bộ giải quyết hồ sơ Lãnh đạo cơ quan ký Cơ quan khác giải quyết Cán bộ trả kết quả
1 Cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại ########################## ############################################# 07 ngày 1 ngày 3 ngày 2 ngày 0 1 ngày Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ
2 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại ############################################# 10 ngày 1 ngày 6 ngày 2 ngày 0 1 ngày Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ
3 Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại ############################################# 10 ngày 1 ngày 6 ngày 2 ngày 0 1 ngày Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ
     Soạn thảo                                                    Kiểm tra Phê duyệt
CB. Tôn giáo - Dân tộc                               Đại diện lãnh đạo Chủ tịch UBND
Lê Văn Quang CB. Tôn giáo - Dân tộc
|

  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
LOGO
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 878 111 - Fax: (84.064) 3 878 111
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu