TRANG CHỦ Tổng quan về xã Hoạt động địa phương Cải cách hành chính Lịch công tác tuần SƠ ĐỒ WEB Liên hệ Tìm kiếm
Thứ Bảy, 13/7/2024
Hỏi-đáp
Tin hoạt động-KHCN
Dịch vụ
PHÔNG UNICODE
Gương làm kinh tế giỏi
Sản phẩmPhim KH&CN
Tài liệu KHCN
Văn bản pháp quy
Sức Khỏe và Đời Sống
Gương Người tốt việc tốt
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Biển Hồ Cốc

Vườn thanh long xã Bưng Riềng

Mô hình trồng cây hồ tiêu

dự án trồng thanh long ruột đỏ theo tiêu chuẩn VietGap tại xã Bưng Riềng (huyện Xuyên Mộc).

Lượt truy cập: 400433
  

  CÔNG BỐ SỬA ĐỔI QUY TRÌNH VỀ LĨNH VỰC TÔN GIÁO
15/06/2016

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BƯNG RIỀNG

                          

CÔNG BỐ SỬA ĐỔI QUY TRÌNH VỀ LĨNH VỰC TÔN GIÁO

                                    Mã hiệu                        :           01/NV

Ngày hiệu lực      :           11/4/2016  

Lần ban hành      :           03

 

Soạn thảo

Kiểm tra

Phê duyệt

Chức vụ

CB. Tôn giáo - Dân tộc

Đại diện lãnh đạo

Chủ tịch UBND

 

Chữ ký

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Họ và tên

Lê Văn Quang

Nguyễn Xuân Sơn

Nguyễn Văn Long

 

UỶ BAN NHÂN DÂN                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  XÃ BƯNG RIỀNG                                                           Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

          Bưng Riềng, ngày  11  tháng  4  năm 2016

TRANG THEO DÕI SỐ LẦN SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

Yêu cầu sửa đổi/ bổ sung

Trang/ phần liên quan việc sửa đổi

Mô tả nội dung sửa đổi

Lần ban hành/ lần sửa đổi

Ngày ban hành

- Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng chính phủ v/v ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.
- Quyết định số 940/QĐ-UBND ngày 08/5/2015 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu v/v tiếp tục thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trang 5, phần 5, mục j; trang 6, phần 7

Thay đổi trình tự các bước giải quyết công việc

Ban hành lần 2, sửa đổi lần 1

01/10/2015

Quyết định số 5074/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND huyện Xuyên Mộc về việc công bố thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã, thị trấn

Trang 4, phần 5, mục b

Thời gian giải quyết hồ sơ còn 10 ngày (giảm 05 ngày so với trước đây)

Ban hành lần 3, sửa đổi lần 2

06/4/2016

 

Stt Tên thủ tục hành chính Quyết định công bố TTHC của UBND tỉnh hoặc VBQPPL Thành phần hồ sơ Kiểm soát thời gian Kiểm soát thực hiện
Tổng thời gian Cán bộ tiếp nhận hồ sơ Cán bộ giải quyết hồ sơ Lãnh đạo cơ quan ký Cơ quan khác giải quyết Cán bộ trả kết quả
1 Đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở ################################################ (01 bộ) gồm: Bản đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo sẽ diễn ra vào năm sau (biểu mẫu B21). 10 ngày 1 ngày 6 ngày 2 ngày 0 1 ngày Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ
Lê Văn Quang CB.tôn giao-dân tộc UBND xã
|

  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
LOGO
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 878 111 - Fax: (84.064) 3 878 111
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu