TRANG CHỦ Tổng quan về xã Hoạt động địa phương Cải cách hành chính Lịch công tác tuần SƠ ĐỒ WEB Liên hệ Tìm kiếm
Thứ Tư, 24/7/2024
Hỏi-đáp
Tin hoạt động-KHCN
Dịch vụ
PHÔNG UNICODE
Gương làm kinh tế giỏi
Sản phẩmPhim KH&CN
Tài liệu KHCN
Văn bản pháp quy
Sức Khỏe và Đời Sống
Gương Người tốt việc tốt
WEBSITE CÁC XÃ
Trao đổi trực tuyến
longttkhcn
quangnv2k
WEBSITE KHÁC
HÌNH ẢNH
 

Biển Hồ Cốc

Vườn thanh long xã Bưng Riềng

Mô hình trồng cây hồ tiêu

dự án trồng thanh long ruột đỏ theo tiêu chuẩn VietGap tại xã Bưng Riềng (huyện Xuyên Mộc).

Lượt truy cập: 402630
  

  CÔNG BỐ SỬA ĐỔI QUY TRÌNH Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục
15/06/2016

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BƯNG RIỀNG

 


CÔNG BỐ SỬA ĐỔI QUY TRÌNH Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

                                    Mã hiệu                        :           03/GDĐT

Ngày hiệu lực      :           31/3/2016   

Lần ban hành      :           01

 

 

Soạn thảo

Kiểm tra

Phê duyệt

Chức vụ

Công chức VPTK

Đại diện lãnh đạo

Chủ tịch UBND

 

     Chữ ký

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Đã ký

Họ và tên

Nguyễn Minh Tuấn

Nguyễn Xuân Sơn

Nguyễn Văn Long

ỦY BAN NHÂN DÂN                                                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 XÃ BƯNG RIỀNG                                                                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


BẢN PHÂN BỔ/ KIỂM SOÁT THỜI GIAN
THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THUỘC LĨNH VỰC: GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO

 

STT

 

Tên TTHC

 

Quyết định công bố TTHC của UBND tỉnh hoặc VPQPPL

 

Thành phần hồ sơ

 

Phân bổ/ kiểm soát thời gian ( ngày )

 

Kiểm soát thực hiện

Tổng thời gian

CB tiếp nhận

CB thụ lý hồ sơ

Lãnh đạo

Cơ quan khác

CB trả

kết quả

2

Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục

 

 - Quyết định số 5074/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND huyện Xuyên Mộc V/v Công bố thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã, thị trấn

 

- Tờ trình xin phép sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục của tổ chức, cá nhân.

- Văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của giáo viên, chủ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục;

- Giấy chứng nhận đất đai, tài sản hợp lệ.

 

13

01

3

02

5

2

Sổ theo dõi

  

                                                                       Bưng Riềng, ngày  31  tháng  03  năm 2016

                     Cán bộ chuyên môn
                                                                                             Chủ tịch

 

                                                                                                        
                                                                                                             

                         Nguyễn Minh Tuấn                                                                             

                                                               

 

Nguyễn Minh Tuấn Công chức VP-TK
|

  
Trang KHCN phục vụ nông thôn
LOGO
Bản quyền thuộc Uỷ Ban Nhân Dân xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: (84.064) 3 878 111 - Fax: (84.064) 3 878 111
Đơn vị thiết kế: Trung tâm Tin học và Thông tin KHCN Bà Rịa - Vũng Tàu