Số/Ký hiệu Trích yếu nội dung Ngày ban hành Tải văn bản
248/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ thoát nghèo, hộ nghèo chuyển chuẩn và hộ nghèo phát sinh mới xã Châu Pha năm 2017. 27/06/2018 Tải văn bản
74/BC-UBND Báo cáo việc thực hiện tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại Ủy ban nhân dân xã Châu Pha 29/06/2017 Tải văn bản
72/KH-BCĐ Kế hoạch phòng chống dịch, bệnh truyền nhiễm ở người trên địa bàn xã Châu Pha năm 2017 12/06/2017 Tải văn bản
71/KH-UBND Kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2017 12/06/2017 Tải văn bản
70/KH-UBND Kế hoạch tổ chức tiêm vaccin phòng bệnh heo tai xanh (PRRS) năm 2017 06/06/2017 Tải văn bản
69/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện "Chương trình phổ cập bơi-phòng, chống đuối nước cho trẻ em" năm 2017 05/06/2017 Tải văn bản
52/TB-UBND Thông báo kết luận tại cuộc họp công bố chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh và sơ kết công tác thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017 trên địa bàn xã Châu Pha 05/06/2017 Tải văn bản
67/KH-UBND Kế hoạch triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2017 02/06/2017 Tải văn bản
114/QĐ-UBND Quyết định kiện toàn Tổ xử lý ổ dịch nhỏ chương trình phòng, chống sốt xuất huyết trên địa bàn xã Châu Pha năm 2017 02/06/2017 Tải văn bản
59/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước trên địa bàn xã Châu Pha 6 tháng đầu năm 2017 02/06/2017 Tải văn bản
113/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành danh mục thủ tục hành chính cấp xã được rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định 02/06/2017 Tải văn bản
241/UBND-VP Công văn về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn xã 02/06/2017 Tải văn bản
66/KH-UBND Kế hoạch phát động phong trào thi đua "Giải quyết nhanh thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp" trên địa bàn xã Châu Pha năm 2017 01/06/2017 Tải văn bản
111/QĐ-UBND Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh ở người do virus Zika và sốt xuất huyết năm 2017 trên địa bàn xã Châu Pha 30/05/2017 Tải văn bản
65/KH-UBND Kế hoạch tổ chức Lễ chúc thọ, mừng thọ Người cao tuổi năm 2017 30/05/2017 Tải văn bản